Till Karlskogas startsida

Planerade asfalteringsarbeten igång i Karlskoga

Under våren påbörjas årets större asfalteringsarbeten i Karlskoga. Arbetet startade under april och fortsätter fram till november om vädret tillåter.

Planeringen för beläggningsarbetet är långsiktig och utöver ordinarie investering på asfaltering så görs också extrasatsningar som sträcker sig fram till 2029.

Det är en viktig satsning vi gör för att komma i kapp ett eftersatt underhåll och förbättra gator och vägar i hela kommunen, säger Martin Hårsmar, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Asfalt på grävda ytor och potthål kommer att läggas kontinuerligt under hela perioden. Planen för beläggningsarbetet uppdateras löpande under året och information om vilka områden som är planerade hittar du via länken längst ner på sidan.

Omledning av trafik

När asfalteringsarbete pågår behöver trafiken i vissa fall ledas om för att arbetet ska kunna utföras snabbare och säkrare. Skyltar på plats visar vad som gäller. I vissa fall kan vi också använda oss av trafikvakter eller ljussignaler för att kunna styra trafiken på området där arbetet utförs. En del arbeten kan genomföras kväll eller nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.

På vissa gator behöver den gamla asfalten först fräsas bort och höjdnivåerna justeras innan ny asfalt läggs på. Det gör att vissa sträckor kan ta längre tid, ibland upp till tre veckor.