Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stiftelser och ansökan om bidrag

Karlskoga kommun förvaltar sju stiftelser med olika inriktningar och ändamål.

Beslut om utdelning för Stiftelsen Samfond 1 samt Stiftelsen 1:a Majblomman tas av Donationsstyrelsen som är utsedd av Kommunfullmäktige. I övriga stiftelser är det berörd nämnd som tar beslut.

Samfond 1

Det finns inte något utdelningsbart kapital i Stiftelsen Samfond och därför kommer ingen utdelning att ske 2019.

Bidrag ur Stiftelsen Samfond 1 kan sökas för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra inom Karlskoga kommun som är i behov av omsorg.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast 15 november på en speciell ansökningsblankett. (Kommer senare under året.)

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga. För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att efterfrågade bilagor bifogas. Ofullständiga ansökningar avslås.

Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt och skriftligt besked lämnas till dig som har ansökt om bidrag ur Stiftelsen Samfond 1.

Om bidrag beviljas sker utbetalning i mitten av december.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Samfond 1
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslutas fattas av donationsstyrelsen

Samfond 2

Stiftelsen Samfond 2 delar årligen ut stipendier inom grundskolan i Karlskoga kommun.

Stipendierna ska användas som belöning eller uppmuntran till elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.

Stipendiet delas ut en gång per år i samband med skolavslutningen i juni.

Barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater

Samfond 3

Stiftelsen Samfond 3 delar årligen ut stipendier inom gymnasieskolan i Karlskoga kommun.

Stipendiet ska användas som belöning eller uppmuntran till elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.

Stipendiet delas ut en gång per år i samband med skolavslutningen i juni.

Stipendiater utses av gymnasienämnden.

Karlskoga Barnfond (tidigare Stiftelsen 1:a Majblomman)

Stiftelsen Karlskoga Barnfond är inriktad för att bekosta lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn eller av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 20 maj årligen på en speciell ansökningsblankett.

Blanketten kan även hämtas hos Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att begärda bilagor bifogas ansökan.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen 1:a Majblomman
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

AnsökningsblankettPDF

Ansökningar annonseras och hanteras under maj, för utbetalning slutet av maj, början av juni.

Utdelning beslutas av donationsstyrelsen

Stiftelsen Bofors Ungdomsgård

Observera!

Ingen utdelning från Stiftelsen Bofors Ungdomsgård 2020 på grund av för lite utdelningsbara medel.

Stiftelsen Bofors ungdomsgård ska inom kommunen verka för att främja verksamhet bland ungdom. Bidrag ur Stiftelsens Bofors ungdomsgård kan sökas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning med flera ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet.

Stiftelsens avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 26 april.

AnsökningsblankettPDF

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Bofors ungdomsgård
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Utdelning beslutas av kommunstyrelsen i samråd med kultur- och föreningsförvaltningen.

Utbetalning sker i juni.

Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att kultur- och föreningsnämnden anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, med bilder från Alfred Nobels liv och gärningar.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik och stipendiesumman uppgår till 20.000 kr som beslutas av kultur- och föreningsnämnden.

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne

Edith och Morgan Hjorts stipendiefond

Stiftelsen Edith och Morgan Hjorts stipendiefond ändamål är att årligen i samband med skolavslutningen dela ut tre stipendier på Möckeln-gymnasiet.

Stipendierna vid Möckelngymnasiet tilldelas:

  • elev i avgångsklassen med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik samt medelbetyget för programmets tekniska huvudämnen,
  • elev i avgångsklassen på det naturvetenskapliga programmet (motsvarande) med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik och kemi samt
  • elev i avgångsklass med det bästa sammanvägda betyget i svenska och engelska.

Om lika betygssummor skulle uppstå blir gymnastik/idrottsbetyget (lagsporter frånräknade) utslagsgivande.

Gymnasienämndens stipendieutskott ansvarar för att eleverna i avgångsklasserna vid Möckelngymnasiet vid höstterminens början upplyses om stipendierna.

Uppdaterad 2020-05-07