Till Möckelngymnasiets startsida

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

VVS- och fastighetsprogrammet

Närbild på elev som kollar in i kameran och ler och håller i en elkabel.

Vill du ha ett omväxlande och kreativt arbete som ligger i tiden? Är du praktiskt lagd och vill arbeta med installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem? Gillar du att lära dig på plats i riktig miljö? Då är vår utbildning inom VVS något för dig.

Ansökan för läsåret 2024/2025 öppnar för elever den 15 januari 2024.

Inriktning

  • VVS

Exempel på yrken

  • VVS-montör
  • Rörsvetsare
  • Resemontör
  • Sprinklermontör

Läs mer om programmet

Programmet ger dig kunskap om uppbyggnad, installation och underhåll av olika vatten-, avlopp- och värmeinstallationer liksom vilka branschregler och bygglagar som gäller. Vi utbildar dig i de verktyg och förekommande vvsmaterial som används inom branschen. Svetsning med olika metoder är också en stor del inom utbildningen.

Energi- och miljöfrågor allt viktigare

I utbildningen lär du dig att optimera och anpassa olika värme-, avlopps-, vatten- och ventilationssystem för att minska energiåtgång och miljöpåverkan. Du får även praktisk kunskap om miljö, ekologi och resursanvändning. Du lär dig vilka system och produkter som passar bäst vid nybyggnad, ombyggnad, reparation, underhåll och installation.

En annan viktig del av studierna handlar om att utveckla den sociala kompetensen och servicekänslan. Yrkena som väntar efter studenten kräver kontakter med entreprenörer, beställare och kunder och en nyckel till framgång är att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Lär dig yrket i verklig miljö

Programmet innehåller mycket praktisk träning och du får även öva dina färdigheter på en riktig arbetsplats under de olika APL-perioderna (arbetsplatsförlagt lärande). Där lär du dig yrket i en verklig arbetsmiljö och får känna på yrkeskulturen och hur det fungerar med arbetskamrater och teamwork. Efter gymnasiestudierna när du fått din yrkesexamen kan du börja arbeta inom området men för att bli licensierad VVS-montör krävs ytterligare lärlingstid på 3 200 timmar.

Högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp med vilka kurser du behöver läsa.

Poängplan VVS- och fastighetsprogrammet

Poängplan med start läsåret 24/25

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Svenska 1

100

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100


Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen utökning

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen utökning

Poäng

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100


Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnen

Poäng

Elkraftteknik

100

Systemuppbyggnad

100

Värmelära

100

Verktygs- och materialhantering

100


Kurser inom inriktning

Kurser inom inriktning

Poäng

Entreprenadteknik

100

Sanitetsteknik 1

100

VVS svets och lödning rör

100

Värmeteknik 1

100


Kurser inom programfördjupning

Kurser inom programfördjupning

Poäng

Injusteringsteknik

100

VVS gassvetsning rör

100

VVS TIG-svetsning rör (Ej NIU)

100

VVS MMA svetsning rör (EJ NIU)

100

Värmeteknik 2

100

Sanitetsteknik 2

100

VVS-teknik

200

Gymnasiearbete

100

Individuella val

200

Summa poäng totalt

2800

Poängplanen kan komma att förändras.

Kan kombineras med elitidrottsutbildning (NIU): Ishockey

Följ oss på instagram @vvs_college_mockelngymnasiet Länk till annan webbplats.

VVS-College

VVS- och fastighetsprogrammet på Möckelngymnasiet Karlskoga certifierat som VVS-college. Att bli utnämnd till college innebär att utbildningen har fått en kvalitetsstämpel av VVS - branschen. Som elev på VVS-programmet ska du genomföra ett gymnasiearbete som branschen varit med och tagit fram. Vid bedömningen av arbetet så deltar förutom ansvariga lärare en lokal representant från ett VVS-företag.

Som elev på VVS- och fastighetsprogrammet har du även 16 veckor APL, vilket är 1 vecka mer än de flesta övriga yrkesprogram har.

Vill du veta mer?