Till Möckelngymnasiets startsida

Vår skola

Möckelngymnasiets entré med svart fasad

Möckelngymnasiet är det kommunala gymnasiet i Karlskoga kommun. Här studerar studerar just nu ca 900 elever. Vi kan erbjuda dig hela 12 nationella program och tre introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Hos oss får alla elever vid de nationella programmen tillgång till en egen bärbar dator under skoltiden och vår skola har trådlöst nätverk.

Möckelngymnasiet Karlskoga

På Möckelngymnasiet i Karlskoga har du många teoretiska och praktiska program att välja mellan. Vi har tre program som är Collegecertifierade: Teknikprogrammet, industritekniska programmet och vård- och omsorgsprogrammet. Collegeutbildningarna sker i nära samverkan med företag i vår region vilket gör att du redan tidigt under din utbildning kommer att få kontakt med yrkeslivet. Tillsammans med BIK Karlskoga erbjuder vi NIU i ishockey (Nationellt godkänd idrottsutbildning).

I våra fräscha lokaler ryms gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och yrkeshögskola under samma tak vilket skapar mångfald och goda förutsättningar för samarbeten och individuell utveckling. Våra verkstäder och hantverkslokaler är moderna och trevliga och i gallerian som sammanbinder skolan ligger vårt fina skolbibliotek.

Vår vision

Välkomnande Möckelngymnasiet

 • Vi har en tilltro till elevers förmåga att utvecklas.
 • Vi ser varje individ och möter eleven utifrån dess behov.
 • Vi är måna om att ha en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö.
 • Vårt värdegrundsarbete är levande och uttrycks genom ett välkomnande och fördomsfritt klimat.
 • Vi möter varandra med nyfikenhet, öppenhet och ett genuint intresse för varandras välmående och hälsa.
 • Vi jobbar aktivt med olika aktiviteter för att stärka sammanhållningen mellan elever och medarbetare.
 • Alla, såväl medarbetare som elever tar ansvar för att värna vår gemensamma miljö genom ett aktivt arbete med värdegrund, demokrati och delaktighet.

Kloka och innovativa Möckelngymnasiet

 • Våra elevers synpunkter, tankar och idéer är värdefulla och tas tillvara för att förbättra och utveckla skolan och undervisningen.
 • Våra utbildningar anpassas och förändras utifrån det omgivande samhällets behov och krav.
 • Genom att vara ambassadörer för skolan visar vi en tilltro till varandras och våra elevers kunnande och kompetens.
 • Var och en tar ansvar och agerar när elever och medarbetare inte värnar om vår gemensamma arbetsmiljö.
 • Vi uppmuntrar och möjliggör för våra elever och personal att delta i olika projekt, tävlingar och utbyten med andra skolor och länder.
 • Vi är öppna för och nyfikna på andras tankar och idéer och omsätter dessa till en undervisning som har sin grund i beprövad erfarenhet och forskning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?