Till Möckelngymnasiets startsida

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar som vi får in av blivande gymnasieelever.

Är det möjligt att besöka Möckelngymnasiet?

Du kan besöka Möckelngymnasiet under Öppet hus vid tre tillfällen.

 • Onsdag 25 oktober 2023 , klockan 17-19
 • Onsdag 7 februari 2024, klockan 17-19
 • Onsdag 24 april 2024, klockan 17-19

Du kan också ta kontakt med studie- och yrkesvägledare om du vill besöka skolan.

Har ni bra lärare på Möckelngymnasiet?

Vi har mycket duktiga och engagerade lärare, dessutom är andelen behöriga lärare väldigt hög hos oss på Möckelngymnasiet.

Vad krävs för att komma in på Möckelngymnasiet?

För att gå ett nationellt program krävs att du är behörig, olika program kräver olika behörighet

För att kunna söka till ett yrkesförberedande program krävs:

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk
 • Lägst betyget E matematik
 • Lägst betyget E i engelska
 • Lägst betyget E i minst fem andra ämnen

För att kunna söka till ett högskoleförberedande program krävs:

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk
 • Lägst betyget E matematik
 • Lägst betyget E i engelska
 • Lägst betyget E i minst nio andra ämnen

För ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet ska fyra av dessa nio ämnen vara historia, geografi, religion och samhällskunskap

För naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet ska tre av dessa nio ämnen vara biologi, kemi och biologi.

Vad är meritvärde?

Meritvärde innebär poäng per betyg:

 • A = 20 poäng
 • B = 17,5 poäng
 • C = 15 poäng
 • D = 12,5 poäng
 • E = 10 poäng

Varje gymnasieprogram har ett begränsat antal platser. Om det finns fler behöriga elever än platser på programmet används meritvärdet som urval där elever med högst meritvärde blir antagna till programmet.

Vilket meritvärde som kommer att krävas till varje nytt läsår vet vi aldrig innan alla ansökningar är inskickade och vårterminens betyg från årskurs 9 är klara.

Vad är skillnaden på ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program på gymnasiet?

Ett yrkesprogram är som det låter på namnet, ett program som leder dig till ett yrke. Programmet ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ska leda till att du blir anställningsbar och det kan ge dig förutsättningar för eget företagande.

Ett högskoleförberedande program är precis som det låter, programmet förbereder dig för att läsa på högskola/universitet. Du läser mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram. Du har ingen färdig yrkestitel efter studenten.

Många elever och föräldrar tror att ett yrkesprogram inte kan leda vidare till högskolestudier och att man redan vid gymnasievalet måste bestämma sig för vad de vill göra resten av livet men så behöver det inte alls vara. Om du läser ett yrkesprogram kommer du ha möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet för högskolestudier.

Vad är det för skillnad på högskoleförberedande examen och yrkesexamen?

Högskoleförberedande examen får du efter en avslutad utbildning på ett högskoleförberedande program. Yrkesexamen får du efter avslutad utbildning på ett yrkesförberedande program.

För att få din högskoleförberedande examen ska du klara dessa krav:

 • Minst 2250 gymnasiepoäng av 2500
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c.

För att få din yrkesexamen ska du klara dessa krav:

 • Minst 2250 gymnasiepoäng av 2500
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a
 • Programgemensamma kurser om 400 poäng

På våra yrkesprogram finns möjligheten att läsa ämnen för att få grundläggande högskolebehörighet.

Hur fungerar det med ämnen och kurser på gymnasiet?

På gymnasiet läser du ämnen som är uppdelade i kurser, varje kurs ger ett visst antal gymnasiepoäng, exempelvis är ämnet svenska uppdelat i tre kurser som kallas svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Varje kurs i svenska ger 100 gymnasiepoäng.

De flesta kurserna läser du under ett läsår. Efter avslutat kurs får du ett kursbetyg.

Hur viktig är rangordningen av mina gymnasieval?

Rangordningen av dina val är mycket viktig. Du ska alltid lägga den utbildning och skola du helst vill gå på som val nummer 1, den du näst helst önskar som nummer 2 och så vidare.

Om jag har tillräckligt med poäng för alla mina gymnasieval, kommer jag då in på alla så att jag kan välja sen?

Nej, det är din rangordning och ditt betyg som avgör vilken utbildning du erbjuds plats på. Du kommer endast in på en utbildning. Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ kommer du bli antagen till den utbildning som du rangordnat högst i din ansökan. Skulle du bli antagen till en utbildning som inte är ditt förstahandsval kan du stå kvar som reserv till högre rangordnade val i din ansökan.

 1. Exempel 1: Du har sökt fem utbildningar och blir antagen till ditt andra val, du kan då stå kvar som reserv till ditt förstahandsval men du kommer automatiskt strykas från val 3-5.
 2. Exempel 2: Du har sökt fyra utbildningar och blir antagen till ditt förstahandsval, du kommer automatiskt strykas från val 2-4.

Kan jag byta program och/eller skola?

Det är många faktorer som ska stämma för att du ska kunna byta program eller skola när terminen startat. Det ska först och främst finnas en ledig plats på det program du vill börja på. Det kan också vara svårt att byta program eftersom varje gymnasieprogram har sin egen programstruktur, det vill säga olika kurser ingår i olika program.

Prata med din skola och den du vill byta till för att se vad som är möjligt, men kom ihåg att det inte finns några garantier för att du får byta utan ”tänk efter före” du gör ditt val av program, skola, studieort.

Hjälpte informationen på denna sida dig?