Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av förälder (gäller ej myndiga elever). All sjukanmälan görs före skoldagens början via Skola24 eller till skolans expedition. Om elev blir sjuk under skoldagen ska vårdnadshavare anmäla detta.

Kontakt expeditionen

0586-616 05

Du kan också göra sjukanmälan via Skola 24.

Specialkost

Om du har specialkost måste du vid sjukfrånvaro meddela köket. Maten kanske görs enbart för din skull och måste då lagas i onödan och slängas.

0586-616 69

Ogiltig frånvaro/skolk

Som ogiltig frånvaro, ”skolk” betraktas all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller beviljad frånvaro. På Möckelngymnasiet råder nolltolerans mot skolk.

Vad händer om jag skolkar?

Om du är under 18 år kontaktas dina vårdnadshavare i regel samma dag som du skolkat. Kontakt sker på det sätt som vårdnadshavaren har kommit överens med din mentor om. Din mentor kommer också att samtala med dig om skolket.

Om du trots detta fortsätter att skolka kommer skolan att meddela CSN som då drar in ditt studiemedel för den period som du har skolkat och du kan även bli återbetalningsskyldig för studiemedel du redan fått. Även andra tillägg och bidrag kan påverkas om du skolkar.

Du kan få mer information om studiemedel och skolk på CSN:s webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?