Till Möckelngymnasiets startsida

Sjukanmälan

All sjukanmälan görs i första hand före skoldagens början via Skola24-appen.

För frågor kring hur du kommer igång med Skola24 mejla lina.garpedal@karlskoga.se. Sjukanmälan görs i andra hand via skolans telefonsvarare.

Telefonsvarare sjukanmälan: 0586-613 50

Specialkost

Om du har specialkost måste du vid sjukfrånvaro meddela köket. Maten kanske görs enbart för din skull och måste då lagas i onödan och slängas.

Telefonnummer specialkost: 0586-616 69

Ogiltig frånvaro/skolk

Som ogiltig frånvaro, ”skolk” betraktas all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller beviljad frånvaro. På Möckelngymnasiet råder nolltolerans mot skolk.

Vad händer om jag skolkar?

Om du är under 18 år kontaktas dina vårdnadshavare i regel samma dag som du skolkat. Kontakt sker på det sätt som vårdnadshavaren har kommit överens med din mentor om. Din mentor kommer också att samtala med dig om skolket.

Om du trots detta fortsätter att skolka kommer skolan att meddela CSN som då drar in ditt studiemedel för den period som du har skolkat och du kan även bli återbetalningsskyldig för studiemedel du redan fått. Även andra tillägg och bidrag kan påverkas om du skolkar.

Du kan få mer information om studiemedel och skolk på CSN:s webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?