Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Ledighet

Under ett läsår har du flera skollov och semesterresor ska i första hand ske då. Ibland behöver man vara ledig utanför skolloven och då ska du ansöka om ledighet till skolan.

Eleven kan beviljas ledigt från skolarbetet upp till tre dagar av mentor. Längre tid ska beviljas av rektor. Fullständigt ifylld ansökan lämnas i ett exemplar till mentor/rektor senast en vecka före ledigheten.

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas in för:

  • Besök hos läkare, tandläkare eller andra sjukvårdsanknutna besök
  • Uppkörning, halkkörning och "Riskettan-utbildningen"

I övrigt beviljas elev ledigt från skolarbetet restriktivt och endast om särskilda skäl föreligger.

(Elever på RL-programmet betalar själv faecesprov efter utlandsvistelse om resan sker utanför fastlagda lov.)

Det är elevs och målsmans ansvar att kontakta mentor och respektive lärare för att ta reda på vilka lektioner du missar under din ledighet och gör en planering med respektive lärare. Gör upp med lärarna vad du behöver läsa på egen hand, om ni har prov under din ledighet och så vidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?