Till Möckelngymnasiets startsida

Övningsskola

Möckelngymnasiet är en övningsskola som utbildar lärarstuderande.

Att vara övningsskola är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skolverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Vilka samarbetar Möckelngymnasiet med?

När det gäller lärarutbildning samarbetar Möckelngymnasiet med universiteten i Karlstad och Örebro. Vi är godkända som övningsskola gentemot båda lärosätena, vilket är ett erkännande från universiteten att våra lokala lärarutbildare/handledare håller god kvalitet.

Karlstads universitets logotyp med gul sol i mitten
Örebro universitets logotyp med rött slott i mitten

Hjälpte informationen på denna sida dig?