Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Övningsskola

Möckelngymnasiet är en övningsskola som utbildar lärarstuderande.

Att vara övningsskola är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skolverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Vilka samarbetar Möckelngymnasiet med?

Sedan många år tillbaka har haft möjligheten att få vara övningsskola i samarbete med Örebro universitet. Inom kort kommer vi troligtvis att få samma möjlighet gentemot Karlstad universitet, ett universitet som vi sedan länge har haft ett gott samarbete med.

Hjälpte informationen på denna sida dig?