Till Möckelngymnasiets startsida

College

Att få collegestatus på ett gymnasieprogram är få förunnat. På Möckelngymnasiet har vi fyra program som har den statusen.

Det är teknikprogrammet och industritekniska programmet som certifieras av Industrikommittén, vård- och omsorgsprogrammet som certifieras av Nationella rådet samt VVS- och fastighetsprogrammet av VVS nationella yrkesnämnd.

Collegestatusen innebär utbildningar av hög klass. De ger dig dessutom en nära koppling mellan teori och praktik, mycket tack vare ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Teknikcollege

Både Industritekniska programmet och Teknikprogrammet är certifierade Teknikcollegeutbildningar. Certifieringen ger utbildningen en kvalitetsstämpel. Konceptet har tagits fram för att möta framtidens kompetensbehov och därför är samarbetet med lokala teknikföretag viktigt. Som elev på Teknikcollege får du en bra arbetsplatsförlagd utbildning och möjlighet till sommarpraktik. Nytt är också att några av de elever som går ut Industritekniska programmet och erhållit yrkesexamen efter avslutad utbildning, har möjlighet att få en yrkesintroduktionsplats/ lärlingsplats på något av de företag som erbjuder detta.

Programmen vänder sig till dig som är intresserad av teknik och vill ha en framtid med goda utvecklingsmöjligheter. Utbildningen på Industritekniska programmet ger möjlighet till jobb direkt efter studenten och Teknikprogrammet ger behörighet för vidare studier till bland annat olika ingenjörsutbildningar.

Några av de företag som är engagerade i Teknikcollege i Karlskoga och Degerfors som är engagerade i utbildningen är BAE Systems, Outokumpu, Partnertech, Deform, Bharat Forge, Saab Group, Br. Axelssons Plåtslageri, och Karlskoga CNC Quality med flera.

Teknikcollage.se Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgscollage

Att certifieras som Vård- och omsorgscollege av Nationella rådet är en tydlig kvalitetsstämpel på utbildningen. Möckelngymnasiet lever upp till kriterierna och har därför belönats med den certifieringen. Det innebär att Vård- och omsorgsprogrammet hos oss håller en mycket hög klass. Collegestatus säkerställer en nära samverkan med offentliga och privata vårdgivare för att hela tiden förnya utbildningen och anpassa den efter verkligheten.

Möckelngymnasiet har ett nära samarbete med arbetsgivarna Karlskoga lasarett och socialförvaltningarna i Karlskoga och Degerfors kommuner vilket gör att vi kan erbjuda kvalitativ praktik i kombination med teorin på skolan.

Vård- och omsorgscollege, vo-college.se Länk till annan webbplats.

VVS-college

Från läsåret 2020/21 är VVS- och fastighetsprogrammet på Möckelngymnasiet Karlskoga certifierat som VVS-college. Att bli utnämnd till college innebär att utbildningen har fått en kvalitetsstämpel av VVS - branschen. För att få kallas VVS-college gör branschen en samlad bedömning av skolans lokaler, maskinell utrustning och övrig tillgång till olika läromedel, lärarnas utbildning samt att eleverna i åk 3 ska ha genomgått ett kunskapstest där de uppnått ett lägsta resultat, vilket branschen bestämt. Som elev på VF-programmet ska du också genomföra ett gymnasiearbete som branschen varit med och tagit fram. Vid bedömningen av arbetet så deltar förutom ansvariga lärare en lokal representant från ett VVS-företag.

Som elev på VVS- och fastighetsprogrammet har du även 16 veckor APL, vilket är 1 vecka mer än de flesta övriga yrkesprogram har.

För att ingå i VVS-college och kunna genomföra arbetet på det sätt som branschen kräver så är det viktigt att skolan har ett gott samarbete med de lokala företagen i branschen.

Väljer du att VVS- och fastighetsprogrammet har du möjlighet att få arbete direkt efter avslutade gymnasiestudier, men du har även möjlighet att välja till kurser så att du får en allmän högskolebehörighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?