Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Yrkesintroduktion

En yrkesinriktad utbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden eller att komma in på ett yrkesprogram.

En yrkesinriktad utbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden eller att komma in på ett yrkesprogram. Undervisningen kombineras med praktik på en arbetsplats. Yrkesintroduktion (IMYRK) söks på samma sätt som till nationellt program.

Utbildningsort: Degerfors

Vill du veta mer?