Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som saknar behörighet men har minst sex godkända betyg.

Programmet är för dig som inte är behörig, men har minst sex godkända betyg:

  • Sve/sva, ma + fyra betyg
  • Sve/sva, eng + fyra betyg

Du kan söka programinriktat val mot barn och fritid i Degerfors och mot handels och administration, hantverketsprogrammet frisör, industriteknisk och restaurang och livsmedel i Karlskoga.

Programinriktat val söks på samma sätt som till nationellt program.

Du finns med på programmet och läser enligt klassens schema utom i det ämne som du saknar behörighet i. I det ämnet får du undervisning i annan grupp. Målet är att du ska bli behörig i det ämnet under ditt första år på gymnasiet för att sedan kunna läsa nödvändig gymnasiekurs i årskurs 2. Du måste alltså vara beredd på att ha mer timmar på ditt schema än vad dina klasskamrater programmet har.

Vill du veta mer?