Till Möckelngymnasiets startsida

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige.

Du saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

På språkintroduktionsprogrammet kan du läsa alla grundskoleämnen utom hemkunskap, musik, slöjd och teknik. Du har ett individuellt anpassat schema utifrån dina behov. Du går på programmet tills du blivit behörig att söka nationellt program eller tills du inte längre betraktas som nyanländ det vill säga efter fyra år i Sverige.

Vill du veta mer?