Till Möckelngymnasiets startsida

Ekonomiprogrammet

Elev öppnar entrédörren för tre klasskompisar.

Tycker du att juridik, entreprenörskap och ekonomi är intressant? Vill du ha många valmöjligheter för din framtida yrkeskarriär? Funderar du på att bli egenföretagare? På ekonomiprogrammet får du en bred grund som ger dig möjligheter att studera till många olika yrken på högskola och universitet.

Ansökan för läsåret 2024/2025 öppnar för elever den 15 januari 2024.

Inriktningar

  • Ekonomi
  • Juridik

Exempel på yrken

  • Ekonom
  • Jurist
  • Marknadsförare
  • Inköpare
  • Revisor

Läs mer om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och många valmöjligheter när det gäller yrkeskarriären. Här lär du dig mycket om företagsekonomi och entreprenörskap. Tillsammans ger det dig goda insikter i vad som krävs för att starta och driva ett eget företag. De här kunskaperna kompletteras med samhällsekonomi där du får insyn i hur man på bästa sätt tar till vara på samhällets resurser och hur vi tillsammans kan tillgodose människors grundläggande behov.

Juridik och psykologi för företagande och privatliv

Juridik är en viktig hörnsten i Ekonomiprogrammet. Här lär du dig om det svenska rättssystemet och hur det inverkar på företag och organisationer. Du får också förståelse för hur det påverkar och skyddar dig i ditt privatliv. Programmet innehåller också psykologi och filosofi, vilket är viktiga kompetenser när man arbetar med ekonomi och juridiska frågor samt som egenföretagare. Att kunna känna av, förstå och anpassa sig efter en annan människa är värdefull kunskap som du kommer att ha nytta av i många sammanhang.

Bred utbildning med många valmöjligheter

Några av de yrken du kan plugga vidare till efter Ekonomiprogrammet är marknadsförare, inköpare, jurist, advokat, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.

Poängplan inriktning ekonomi

Poängplan med start läsåret 24/25

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Historia 1b

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100


Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnen

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk

100


Kurser inom inriktning

Kurser inom inriktning

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 2b

100


Kurser inom programfördjupning

Kurser inom programfördjupning

Poäng

Affärsjuridik (ej NIU)

100

Kriminologi - Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ej NIU)

100

Marknadsföring

100

Gymnasiearbete

100

Individuella val

200

Summa poäng totalt

2500

Poängplanen kan komma att förändras.

Poängplan inriktning juridik

Poängplan med start läsåret 24/25

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100


Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnen

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk

100


Kurser inom inriktning

Kurser inom inriktning

Poäng

Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50


Kurser inom programfördjupning

Kurser inom programfördjupning

Poäng

Företagsekonomi 2

100

Retorik

100

Kriminologi - Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ej NIU)

100

Gymnasiearbete

100

Individuella val

200

Summa poäng totalt

2500

Poängplanen kan komma att förändras.

Kan kombineras med elitidrottsutbildning (NIU): Ishockey

Vill du veta mer?