Till Möckelngymnasiets startsida

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Utbildningen skall förbereda eleverna för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Eleverna får under utbildningen möjlighet att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågan att kommunicera och samverka med kunder.

Utbildningen genomförs i samarbete med gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram.

Vill du veta mer?