Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Industriteknik - Processoperatör

Två elever står i en maskin och jobbar

Om du vill arbeta som processoperatör är denna utbildning rätt för dig.
Som processoperatör
arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel.
Efter avslutad utbildning kan du jobba som processoperatör inom kemisk industri, stål- och metallindustri, pappers-
och massaindustri, träindustri, livsmedelsindustri och på energiföretag.

Om utbildningen​

Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, process och problemlösning. Utbildningen är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 15% APL (riktad praktik inom industrin). ​Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i processteknik, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik samt processtyrning. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en produktionsenhet inom industrin.​

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som är intresserad av arbete som processoperatör och har kunskaper motsvarande högstadiekompetens. Vi vänder oss även till dig som har gått en gymnasial utbildning men som vill ha en yrkesutbildning.

Kurser som ingår i utbildningen

Tabell 1

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Industritekniska processer 1  

100

INUINU01

Produktionskunskap 1 

100

PRDPRO01 

Produktionsutrustning 1  

100

PRUPRD01S 

Människan i industrin 1 

100

MÄIMN01 

Tillverkningsunderlag 1 

100

TILTIL01 

Interna transporter  

50

PRUINE00S

Allmän automationsteknik 

100

AUOALL0 

Datorstyrd produktion 1 

100

DARDAT01S

Underhåll - Driftsäkerhet 

100

DRIUND0

Industritekniska processer 2 

100

INUINU02 

Produktionsutrustning 2 

100

PRUPRD02S 

Avhjälpande underhåll 1 

100

DRIAVH01 

Produktionskunskap 2

100

PRDPRO02 

Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen​

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning​

Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.
Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Behörighet

Behörighet

Du är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, och
 • i övrigt uppfyller föreskrivna förkunskapskrav

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig på personliga förhållanden.

Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Ansökan

 • Ansökningsperioden är öppen 29 mars - 12 maj 2021.

 • Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten: 'Ansökan Yrkesvux' (pdf)
  Blanketten hittar du under 'Läs mer'

 • Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kontaktar du oss via e-post: yrkesvux@karlskoga.se
  så skickar vi blanketten hem till dig med post.

 • Tänk på att skriva under din ansökan med din namnteckning och bifoga en kopia på betyg/intyg som styrker dina kunskaper.

  Posta din ansökan tillsammans med kopia på dina betyg/intyg till:


  Karlskoga kommun
  153.Kunskapens hus
  Yrkesvux
  691 83 Karlskoga

Om du bor i annan kommun än Karlskoga- och Degerfors kommuner och önskar söka utbildningen kontaktar du en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.
Karlskoga och Degerfors kommun ingår i ett regionalt samarbete – Region Örebro Län. Det möjliggör att söka yrkesvuxutbildningar i våra samverkanskommuner på samma villkor som folkbokförda i dessa kommuner.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakt oss via e-post: yrkesvux@karlskoga.se

Vägledning

Om du önskar vägledning eller hjälp att göra en ansökan till vår utbildning är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Du kommer i kontakt med dem genom att fylla i ett kontaktformulär. Du hittar formuläret under Studie- och yrkesvägledning på vår hemsida.

Information

Förkunskapskrav

 • Matematik på grundläggande nivå, motsvarande årskurs 9.
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

  Om du har läst kurserna via kommunal vuxenutbildning efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

 • Matematik, delkurs 4 på grundläggande nivå.
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Omfattning ​1250 poäng. ​Utbildningslängd 46 veckor​.

Studietakt​ Heltidsstudier.

Studieform​ Yrkesutbildning på gymnasialnivå.

Studieperioder ​16 augusti 2021 - 1 juli 2022

Ansökningsperioder​ 2021-03-29 - 2021-05-12* (onsdag)

Välkommen med din ansökan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?