Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Industriteknik - CNC-operatör

Om du vill arbeta som CNC-operatör är denna utbildning rätt för dig.
Som CNC-operatör ansvarar
du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.

Om utbildningen ​

Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv eller fräs som sedan producerar detaljer. Det kan handla om hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.
CNC-operatören riggar och sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, tillverkning och problemlösning. Utbildningen är en yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 15% APL (riktad praktik inom industrin).

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i konventionell- och maskinstyrd bearbetning, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik, produktutveckling och datorstyrd produktion. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet inom tillverkningsindustrin.​ Efter avslutad utbildning kan du jobba som CNC-operatör.​​

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som är intresserad av arbete som CNC-operatör och har kompetenser motsvarande högstadiekompetens. Vi vänder oss även till dig som har gått en gymnasial utbildning men som vill ha en yrkesutbildning.​

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Industritekniska processer

100

INUINU01

Produktionskunskap 1

100

PRDPRO01

Produktionsutrustning 1

100

PRUPRD01S

Människan i industrin 1

100

MÄIMÄN01

Tillverkningsunderlag

100

TILTIL01

Interna transporter

50

PRUINE00S

Allmän automationsteknik

100

AUOALL0

Datorstyrd produktion 1

100

DARDAT01S

Underhåll - Driftsäkerhet

100

DRIUND0

Produktionsutveckling 1

100

PRKPRK01

Datorstyrd produktion 2

100

DARDAT02

Datorstyrd produktion 3

100

DARDAT3

Produktionsutrustning 2

100

PRUPRD02S 

Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.
Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Behörighet

Behörighet

Du är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, och
 • i övrigt uppfyller föreskrivna förkunskapskrav

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig på personliga förhållanden.

Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Information

Förkunskapskrav

 • Matematik på grundläggande nivå, motsvarande årskurs 9.
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

  Om du har läst kurserna via kommunal vuxenutbildning efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

 • Matematik, delkurs 4 på grundläggande nivå.
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Omfattning ​1250 poäng. ​Utbildningslängd 46 veckor​.

Studietakt​ Heltidsstudier.

Studieform​ Yrkesutbildning på gymnasialnivå.

Studieperioder ​16 augusti 2021 - 1 juli 2022

Ansökningsperioder​ 29 mars 2021 - 2 juni 2021 *(onsdag) Ansökningsperioden är stängd.

Ansökningsperioden är stängd!

Hjälpte informationen på denna sida dig?