Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Barnskötare - lärling

Vill du arbeta med barn?
Tycker du att det är viktigt att ge barn en trygg och stimulerande vistelse på förskolan?
Då kanske barnskötarutbildningen är något för dig?

Om utbildningen ​

Uppdraget som barnskötare är att tillsammans med förskollärare och övrig personal erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Förskolans verksamhet bedrivs både inomhus och utomhus. I förskolan går barn från ett års ålder tills de börjar förskoleklass. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Under din utbildning till barnskötare kommer du att lära dig ett nytt yrke och 70 % av din utbildning sker direkt på en förskola. Resterande 30% av utbildningen genomförs på skolan. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på den förskola du kommer att tillhöra samt lärare från vuxenutbildningen.
I utbildningen får du lära dig pedagogik samtidigt som du får träna på att möta barn i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna sker både i grupp och enskilt. Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan.

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som har en kortare utbildningsbakgrund och som är intresserad av att jobba som barnskötare.

Kurser som ingår i utbildningen

tabell

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0 ​

Grundläggande vård och omsorg

100

GRUGRD0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0 ​

Kommunikation

100

PEDKOU0 ​

Lärande utveckling

100

PEDLÄR0 ​

Människors miljöer

100

PEDMÄI0 ​

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0 ​

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01 ​

Pedagogiskt arbete

200

PEGPEA0 ​

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Antagning och Studieekonomi

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.
Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Behörighet

Behörighet

Du är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

  • Du är bosatt i Sverige.
  • Du har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna förkunskapskrav

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

  • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
  • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig på personliga förhållanden.

Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Information

Omfattning ​1100 poäng. ​Utbildningslängd 44 veckor. Inget studieuppehåll under sommaren.

Studietakt​ Heltidsstudier.

Studieform​ Yrkesutbildning på gymnasienivå. ​30% på plats, 70% lärlingspraktik ​på arbetsplats.

Studieperioder ​2021-02-01 - 2021-12-03 - Pågående.

Ansökningsperioder​ Senaste ansökningsperiod: ​2020-11-13 - 2020-12-10

Nästa ansökningsperiod Ej fastställt.

Ansökan ​Ansökan är stängd. ​Utbildningen är pågående. ​

Hjälpte informationen på denna sida dig?