Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Corona-information vuxenutbildning

Här kan du läsa om hur vuxenutbildningen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och covid-19. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Vuxnas lärande - Ekeby

 • Undervisningen kommer att bedrivas via lärportalen Unikum, mail, Skype, brev och avstämningar över telefon och mail.
 • Undervisande lärare kommer dom närmsta dagarna att kontakta eleverna via Unikum eller brevledes hur arbetet kommer att fortgå.
 • Skoladministration och Studie- & yrkesvägledning kommer öppna upp med telefontider samt olika webbformulär i ett försök att upprätthålla verksamheten.
 • Skolledning nås enklast visa e-post.
 • Unikumlänk till annan webbplats, inloggningslänk

Yrkeshögskolan & Yrkesvux

 • Elevinformation och undervisningen kommer att bedrivas via lärplattformen Its learning, Skype och avstämningar över telefon och mail.
 • En del praktiska arbete kommer att bedrivas i verkstadsmiljöerna och respektive undervisande lärare kommer ansvara för att informera eleverna om hur det ska gå till. Fåtal personer kommer vistas i lokalerna vid samma tidpunkt.
 • Its learning,länk till annan webbplats inloggningslänk

Kunskapens hus - Lärcentrum, samhällsorientering, tentor samt studielokaler

 • Universitetsstuderande kommer att kunna nyttja lokalerna förutsatt att de följer riktlinjerna om att hålla avstånd och inte vistas för många i samma lokal.
 • Tentamen kommer att kunna genomföras vid bokning.
 • Studerande har tillgång till studielokaler och teknik på Kunskapens hus. Nyckel och tagg kan lösas ut hos samordnarna på Kunskapens Hus efter överenskommelse.
 • Personal på Kunskapens hus finns tillgänglig främst via e-post och telefon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?