Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Studiespåret

Student och lärare fikar och pratar i Coachingteamets lokaler.

Vill du ta nästa steg mot studier, praktik eller jobb? Vi i projektet Studiespåret hjälper dig gärna!

I ESF-projektet Studiespåret samverkar gymnasiet, Vuxnas lärande och coachingteamet. Vårt syfte är att coacha deltagare 16-65 år att börja studera, eller att fungera som ett stöd i pågående studier. Deltagarna kan även få tips och stöd för att närma sig studier genom olika former av aktiviteter; till exempel friskvård, studiebesök, föreläsningar, praktik och kartläggningar av olika slag. Tillsammans undersöker vi möjligheterna till olika vägval för att komma vidare mot studier eller arbete.

Hur fungerar det?

Studiespåret arbetar med ett individanpassat arbetssätt där vi ser till varje enskild deltagares behov av stöd, och coachen följer varje deltagare utifrån hens egna mål. Tillsammans med deltagaren gör vi en plan för att hitta motivation och skapa förutsättningar för att nå målet. Metodiken vi använder i projektet heter Supported education.

Vi håller till i coachingteamets mysiga lokaler på Bregårdsgatan 8, där du har möjlighet att studera i en lugn miljö och få stöd på plats av våra duktiga coacher.

Supported education

Supported education är en metod som bygger på mänskliga rättigheter, inkluderande utbildning, återhämtning och psykiatrisk rehabilitering. Kortfattat ska alla deltagare få en bra utbildning med hänsyn till deras förmåga, och utan diskriminering. Stödet kan innebära ett lättare strukturstöd, tydliggörande av uppgifter eller mer ingående stöd i form av flera exempel i uppgifterna.

De grundläggande principerna inom Supported education:

 • Förbättrade utbildningsresultat för personer med psykisk ohälsa.
 • Hoppingivande stöd.
 • Beslutsamhet där fokus ligger på studenter som gör val (sätter sina egna utbildningsmål) och axlar ansvaret för sin studiegång.
 • Studenterna är delaktiga i alla faser av sin Supported Educationprocess, bestämmer kriterierna för framgång och tillfredställelse
  samt utvärderar under processens gång fram till uppfyllelsen av målen.
 • Partnerskap mellan deltagare och den professionella.
 • Hjälpinsatser som matchar deltagarens preferenser.
 • Likabehandling och rättvis tillgång.
 • Fokus på att utveckla deltagarens färdigheter och stöd från omgivningen.
 • Samverkan med psykiatrin.
 • Erbjuda stöd så länge som studenten har behov.

Vårt arbetssätt

Vi jobbar med individen i fokus och planerar tillsammans med dig hur just du ska nå ditt mål. I vårt team finns flera olika kompetenser vilket bidrar till en gemensamt stor kunskap hos personalen och snabba kontaktvägar för dig som deltagare. Vi börjar alltid med inskrivning, samtal och kartläggning och ser vart vi befinner oss i dagsläget. Sedan sätter vi ett mål tillsammans och ser på möjligheterna hur vi ska komma dit och när vi kan nå målet. Vi finns med dig hela vägen.

I vårt årshjul finns återkommande aktiviteter, föreläsningar för deltagare där vi jobbar med individuell utveckling och motivation.

Min väg
Vi träffas vid tre tillfällen och hittar tillsammans en metod som passar för just dig och hur du kan komma vidare till nästa steg.

Vägvisaren 2.0
Vägvisaren 2.0 är en kartläggning där vi tittar på vilken väg vi ska gå för att nå ditt mål. Vilka alternativ finns? Är det studier, praktik eller jobb? Vart står jag just nu och vart ska jag?

Mattestuga och studieverkstad
För dig som påbörjat dina studier finns vi som stöd genom vår mattestuga en gång i veckan där vi fokuserar på matematik och finns till hands vid frågor som rör matte.

Studieverkstad är också ett tillfälle per vecka där du får stöd i dina studier och kan fråga oss om tips och råd. Här kan det röra sig om olika ämnen.

Bild på årshjulet för studiespåret där vi kan se schemat med alla aktiviteter för hela året.

Så anmäler du dig

Vägen in i projektet Studiespåret går genom mottagningsteamet. I mottagningsteamet finns många samverkanspartners för att hjälpa dig på vägen, bland annat socialtjänsten från Karlskoga och från Degerfors, Arbetsförmedlingen samt studie- och yrkesvägledare från Vuxnas lärande. Det finns även tillgång till andra samverkansparter i viss utsträckning.

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten Pdf, 816.6 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka in den via mail till info@mottagningsteamet.se eller med post till:

Mottagningsteamet
Bregårdsgatan 12 c
691 32 Karlskoga

Europeiska unionens logotyp

Kontaktuppgifter

Mottagningsteamet Studiespåret

Telefon: 070-611 32 32

E-post: info@mottagningsteamet.se

Adress: Mottagningsteamet, Bregårdsgatan 12 c, 691 32 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?