Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Specialpedagogik

Specialpedagogen arbetar både förebyggande och utifrån behov med inlärning och pedagogik. Till specialpedagogen kan barn, elever och föräldrar vända sig i frågor som rör inlärningen. Kanske har eleven svårigheter i ett visst ämne eller så är det vissa lektioner eller läxläsningen som inte fungerar.

Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogen medverkar till utveckling av arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, identifierar förbättringsområden på alla nivåer inom verksamheten och medverkar i förbättringsarbetet. Dessutom görs analyser av lärandemiljöer och pedagogisk kartläggning av barns situation i förskolan med syfte att främja deras utveckling.

Specialpedagogik i grundskolan

Specialpedagogen fokuserar på inlärningsmiljön och arbetar förebyggande med att utvärdera och utveckla skolans arbetssätt. Specialpedagogen kan även utreda behovet av särskilt stöd för enskilda elever och klasser och ge förslag på åtgärder.

Skolans uppdrag är att främja lärande där varje elev ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Specialpedagogen arbetar med övrig personal och i elevhälsoteamet för att detta ska ske. Det finns en specialpedagog på varje grundskola.

Speciallärare har ett liknande uppdrag men arbetar mycket mer direkt med elever i behov av stöd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?