Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Önska skola

Nu är beslut om skolplacering i förskoleklass klara. Här loggar du in för att ta del av ditt beslut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som inte har Bank-ID kommer att få ditt beslut hemskickat per post.

Bra att veta innan du önskar skola

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag till fredag och under året sammanfaller studie- och lovdagar med grundskolans.

Rätt till en skola nära hemmet

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det att alla barn som ska börja i förskoleklassen läsåret 2023/24 har rätt till en skolplats inom tre kilometer från hemmet. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit skolskjuts anordnas.

Skolförvaltningen kan inte säga i förväg var ditt barn kommer att få en skolplats. Däremot kan du som vårdnadshavare önska var du helst vill att ditt barn ska gå i skolan.

Om du inte önskar skola

Om du inte önskar skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet, eller vid en skola dit skolskjuts anordnas. Det innebär inte alltid att det är den skola som ligger närmast hemmet.

Du som bor i en annan kommun

För att delta i ”önska skola” ska du vara folkbokförd i Karlskoga kommun vid den tidpunkt då ansökningsperioden startar. Om du flyttar till Karlskoga vid ett senare datum önskar du skola via blankett som du hittar under "Läs mer" längst ner på sidan.

Du som blir folkbokförd i Karlskoga kommun efter ansökningsperioden

För att delta i ”önska skola” ska du vara folkbokförd i Karlskoga kommun vid den tidpunkt då ansökningsperioden startar. Om du flyttar till Karlskoga vid ett senare datum önskar du skola via blankett som du hittar under "Läs mer" längst ner på sidan.

Att önska skola

Perioden att lämna önskemål om skolplacering förskoleklass läsåret 2023/24 är 6 februari till 26 februari. Du lämnar dina önskemål antingen via e-tjänst eller blankett som du hittar längst ner på sidan under "Läs mer".

Hitta skola

Det finns flera skolor att söka. Här hittar du vilka skolor som finns i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera dina önskemål e-tjänst

När du bestämt vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera dina önskemål i e-tjänsten. Du behöver ha en e-postadress och Bank-id för att kunna använda dig av e-tjänsten. Båda vårdnadshavarna behöver signera ansökan i e-tjänsten senast 26 februari, annars är den ogiltig. E-tjänsten hittar du längst ner på sidan under "Läs mer".

Registrera dina önskemål via blankett/om du saknar bank-id

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du även ansöka via pappersblankett. Blanketten hittar du längst ner på sidan under "Läs mer". Du kan också hämta blanketten på kommunens servicecenter, Katrinedalsgatan 4. Servicecenter är öppet måndag till fredag 07.30 till 16.00. När blanketten är ifylld lämnar du den på kommunens servicecenter eller skickar den till adressen på blanketten. Blanketten behandlas på samma sätt som ansökan via e-tjänst.

Behov av fritidshem

Om ditt barn har behov av plats i fritidshem behöver du ansöka om det. Du ansöker om plats i fritidshem antingen via e-tjänst eller via blankett. Du hittar både e-tjänsten och blanketten under "Läs mer", längst ner på sidan. Detta gäller alla som är i behov av fritidshem oavsett om du idag har barnomsorg eller inte.

Behov av skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts genom att logga in med ditt Bank-ID via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du Servicecenter på 0586-610 00. Här hittar du ansökan och mer information om skolskjuts. Öppnas i nytt fönster.

Fristående skola

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola anger du det i e-tjänsten, alternativt på blankett. Du tar också kontakt med den skola som du är intresserad av, de fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Barn med skyddade personuppgifter

Familjer med skyddade personuppgifter ska inte göra sina val i e-tjänsten. Blankett för att önska skola skickas med post via Skatteverket. Du kan också ladda ned blanketten längst ner på sidan under "Läs mer", alternativt hämta blanketten vid kommunens servicecenter.

Hantering av önskemål

Efter den 26 februari hanteras alla önskemål om skolplacering. Om det är fler som önskat en skola än vad det finns lediga platser fördelas barnen efter följande principer:

  1. Placeringsförtur. Det innebär att elever som inte har en skola i närheten av hemmet (det vill säga inom tre kilometer) och därför är i behov av plats vid en skola dit skolskjuts anordnas kommer att ges företräde. Därtill gäller placeringsförtur för elever som endast har en skola i närheten av hemmet.
  2. Syskonförtur. Det betyder att barn som har syskon i lågstadiet vid den önskade skolan kommande läsår har förtur. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress. 
  3. Relativ närhet. Det innebär att om två elever har önskat samma skola och bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan (förlorar mest i resväg på att få en annan skolplats) som har rätt till platsen. Det behöver med andra ord inte bli den elev som bor närmast den önskade skolan som får platsen. Regeln om relativ närhet finns för att det ska bli en mer jämn fördelning mellan hur långt alla elever har till skolan, istället för att några elever får väldigt nära till skolan och andra elever mycket längre. 
  4. Absolut avstånd. Om två elever har exakt samma relativa närhet och syskonförtur inte är tillämplig används absolut avstånd som urvalsgrund. 
  5. Lottning. Om även det absoluta avståndet skulle vara exakt lika används lottning som urvalsgrund. 

Beslut

Senast den 15 april får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Ta del av ditt beslut

När beslut är fattat om ditt barns skolplacering kommer du att informeras om detta via mejl. I mejlet beskrivs det hur du kan ta del av ditt beslut. Om du saknar e-post eller Bank-ID skickas beslutet till dig via post.

Överklagan

Du har rätt att överklaga ditt beslut. Mer information om detta finns på ditt placeringsbeslut.

Viktiga datum

6 februari - Perioden att lämna önskemål om skolplacering förskoleklass läsåret 2023/24 startar.

26 februari - Sista dagen att skicka in era önskemål. Båda vårdnadshavarna behöver signera ansökan i e-tjänsten, annars är den ogiltlig.

15 april - Senast den 15 april får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Föräldramöte - Alla vårdnadshavare bjuds in till ett föräldramöte på respektive skola inför skolstart. På föräldramötet får du mer information om hur förskoleklassen fungerar och du får möjlighet att ställa frågor.

7 augusti - Fritidshem erbjuds från 7 augusti

16 augusti - Skolstart

Vanliga frågor och svar del 1

När kan jag lämna in önskemål om skola?
Du kan lämna önskemål om förskoleklass för läsåret 2023/24 under perioden 6 februari 2023 till 26 februari 2023. Inbjudan att önska skola kommer via digitalt brev eller i pappersbrev till alla som ska börja förskoleklass i Karlskoga kommun läsåret 2023/24.

Hur avgörs var en elev får plats?
Utgångspunkten är att en elev ska få plats vid den skola som vårdnadshavare önskar. Om inte alla elever får plats på den skola som vårdnadshavare har önskat så sker ett urval. Det betyder att kommunen beslutar vilka elever som har störst rätt till platsen. Du kan läsa mer om kommunens urvalsregler ovan under rubriken "Hantering av önskemål".

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?
Om inte alla elever får plats på en kommunal skola görs ett urval. Du kan läsa mer om kommunens urvalsregler ovan under rubriken "Hantering av önskemål".

Hur ansöker jag om fritidshem?
Efter att du fått besked om skolplacering ansöker du om en fritidshemsplats antingen via e-tjänst eller via pappersblanket. Du hittar dem längst ner på sidan under "Läs mer".

Kan mitt barn få skolskjuts?
Ansökningar om skolskjuts hanteras löpande under året. Vi rekommenderar att du ansöker om skolskjuts direkt när du får besked om skolplacering. Under "Läs mer" längst ner på sidan hittar du skolskjutsansökan.

Hur ansöker jag om plats på en fristående skola?
Om du vill ansöka om plats på en fristående skola anger du det i e-tjänsten, alternativt på blankett. Du tar också kontakt med den skola som du är intresserad av, de fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare om vilken skola barnet ska gå. Vad händer då?
Om vårdnadshavarna inte är överens om placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Kan man vara säker på att få plats på den närmsta skolan om man önskar den?
Vid en del skolor bor det så många barn att alla inte kan få plats på sin närmaste skola. Däremot är alla barn garanterade plats inom tre kilometer från hemmet alternativt vid en skola dit skolskjuts anordnas.

Vi har inte möjlighet att fylla i ansökan digitalt med e-legitimation, Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Hur ska vi göra då?
Om du saknar Bank-ID och vill önska skola kan du lämna dina önskemål via blankett som du hittar längre ner på sidan alternativt hämta blanketten på kommunens servicecenter. När blanketten är ifylld lämnar du den på kommunens servicecenter eller skickar den till adressen på blanketten. Blanketten behandlas på samma sätt som ansökan via e-tjänst.

På vilka skolor finns det lediga platser?
Det går inte att säga vilka skolor som har plats innan skolförvaltningen har placerat alla elever som ska börja i förskoleklass läsåret 2023/24.

Hur ansöker jag om skola om jag har skyddade personuppgifter?
Familjer med skyddade personuppgifter ska inte göra sina val i e-tjänsten. Blankett för att önska skola skickas med post via Skatteverket. Du kan också ladda ned blanketten som du hittar längre ner på sidan, alternativt hämta blankett vid kommunens servicecenter.

Vanliga frågor och svar del 2

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare?
Barn som vill börja ett år tidigare ansöker om att få börja fullgöra skolplikten i förskoleklassen som 5-åringar. Du hittar blankett för detta längre ner på sidan. Om ansökan godkänns kommer vårdnadshavare ges möjlighet att önska skola för barnet via kommunens e-tjänst och via blankett.

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja förksoleklass ett år senare?
Barn som vill börja i förskoleklassen ett år senare (som 7-åring) ansöker om uppskjuten skolplikt. Du hittar blankett för detta längre ner på sidan. Om ansökan godkänns går barnet kvar i förskolan under ytterligare ett läsår.

Hur gör jag om vi ska flytta till Karlskoga och vill önska skola?
För att delta i ”önska skola” ska du vara folkbokförd i Karlskoga kommun vid den tidpunkt då ansökningsperioden startar. Om du flyttar till Karlskoga vid ett senare datum önskar du skola via blankett som du hittar längre ner på sidan.

Hur överklagar jag ett beslut om skolplacering?
Information om hur du överklagar beslutet finns på beslutet om skolplacering.

Jag vill ändra mitt önskemål - vad gör jag nu?
Om du har lämnat ett önskemål och vill ändra dig, kan du under ansökningsperioden gå in i e-tjänsten och ändra önskemålet.

Kan jag önska att mitt barns kompis kommer i samma klass?
Kommunen får inte ta hänsyn till önskemål om att vissa barn ska placeras vid samma skola. Har du önskemål om att ditt barn ska hamna tillsammans med vissa andra barn, får du ta upp det längre fram med den skola där ditt barn placerats.

När får jag mitt antagningsbesked?
Du får beslut om skolplacering senast den 15 april 2023.

Vad händer om jag inte lämnar något önskemål?
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. Om du inte lämnar önskemål kommer kommunen att besluta om skolplacering utifrån barnets folkbokföringsadress.

Spelar det någon roll när under ansökningsperioden jag lämnar önskemål?
Ansökningsdatum påverkar inte ditt barns skolplacering så länge önskemålet görs under perioden 6-26 februari 2023.

Kan jag önska flera skolor?
Du kan lämna två önskemål.

Påverkas skolplaceringen av vilken förskola mitt barn går på?
Skolplaceringen påverkas inte av vilken förskola barnet har gått på.

Har jag rätt till en plats på den skola jag önskat?
Elever i förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 3 kilometer från hemmet, alternativt en skola dit skolskjuts anordnas (om eleven inte har en skola inom tre kilometer från hemmet). Det är inte säkert att en elev får plats vid den skola som vårdnadshavare har önskat men att aktivt önska skola ökar chanserna för att ditt barn ska få plats på den skola du önskar.

Vad händer när jag fått mitt beslut?
Eleven skrivs in vid den skola där eleven har fått placering. Skolan kommer att bjuda in dig till föräldramöte där du får veta mer inför skolstarten.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller behöver hjälp med ansökan?

Du kan alltid vända dig till kommunens Servicecenter för att få hjälp. Du kan kontakta servicecenter måndag till fredag 07.30 till 16.00 på telefonnummer 0586-610 00. Om servicecenter inte har svar på din fråga skickar de frågan vidare till handläggare vid skolförvaltningen för besvarande.

Har du frågor?

Du kan alltid vända dig till kommunens Servicecenter för att få hjälp. Du kan kontakta servicecenter måndag till fredag 07.30 till 16.00 på telefonnummer 0586-610 00. Om servicecenter inte har svar på din fråga skickar de frågan vidare till handläggare vid skolförvaltningen för besvarande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?