Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Om Nätpolarna

Nätpolarna Karlskoga är ett projekt som genomförs av Karlskoga kommun i samarbete med och efter en idé av Stiftelsen Let´s Make Love Great Again. Karlskoga är först i Sverige med satsningen som förhoppningsvis ska få många efterföljare i hela landet.

Tre resurser jobbar heltid under tre år med projektet – nära alla elever i Karlskogas grundskolor och i nära samarbete med lärare, rektorer, personal och elevhälsoteam.

Tillsammans vill Nätpolarna skapa en trygg och säker miljö på nätet. Alla elever, lärare och vårdnadshavare kommer att få träffa Nätpolarna varje termin och lära sig mer om nätet, samtalston och attityder och vad vi alla kan göra tillsammans. Nätpolarna är både, stöd, bollplank och verktygslåda för alla som bor och lever i Karlskoga.

Karlskoga kommuns ambition med att starta Nätpolarna är att arbeta med den slutliga visionen att vi en dag inte kommer att behövas. Att vi tills dess är en del av det goda samhället för den goda tonen mellan människor.

En extra resurs

Nätpolarna kommer att genomföra föreläsningar, temaveckor och workshops med start hösten 2021. Föreläsningarna kommer rikta sig till vårdnadshavare med barn i årskurs 1–9, elever i årskurs 3–9 samt all skolpersonal. Nätpolarna fungerar också som en extra resurs som finns tillgänglig till skolorna för att prata om nätet med elever, klasser eller på föräldramöten. Resurserna finns också dagligen tillgängliga för kommunens barn och unga, vårdnadshavare och skolor.

Vårterminen 2021

Under våren 2021 har Nätpolarna genomfört möten med alla rektorer på kommunens grundskolor samt deras respektive elevhälsoteam. Mötena genomfördes för att inhämta skolornas syn och upplevelse kring utmaningar kopplat till nätet samt för att höra vad Nätpolarna kan göra för respektive skola kopplat till nätrelaterade frågor. Nätpolarna ska vara en resurs tillgänglig för skolorna vid behov. Under våren 2021 genomfördes en anonym inventering riktad till elever, skolpersonal och vårdnadshavare i grundskolan för att ge Nätpolarna en tydlig bild över hur nätkulturen ser ut i Karlskoga kommun. Denna har därefter använts som underlag för att driva Nätpolarna i rätt riktning, då det är av yttersta vikt att det som tas upp känns relevant för mottagarna.

Höstterminen 2021

Under höstterminen 2021 genomfördes Nätpolarnas första temavecka. Ämnena till temaveckan togs fram genom en anonym inventering som Nätpolarna skickade ut till alla elever årskurs 3–9, vårdnadshavare och skolpersonal i Karlskoga kommun. Veckan efter besökte Nätpolarna kommunens grundskolor för att möta eleverna. Nätpolarna har under höstterminen blivit kontaktat av olika högstadieskolor i kommunen och utifrån förfrågan funnits med som trygga vuxna i skolan. Där elever har haft möjlighet att komma och prata med Nätpolarna IRL. Nätpolarna har funnits med på Bregårdsskolans hälsovecka för elever årskurs sju, där representanter från Nätpolarna talade om Nät-etik och skärmtid. Då efterfrågan om klassföreläsningar var stor under hösten hann Nätpolarna inte besöka alla skolor som önskade. Till dom skolorna har material skickats och de skolorna kommer bli prioriterade tidigt under vårterminen 2022.

Utöver det arbete som sker ute i skolor arbetar Nätpolarna kontinuerligt med att svara barn och ungdomar som använder “berätta för oss” funktionen på hemsidan. Där barn och unga skriver och frågar om tips på hur dom kan hantera olika saker/situationer på nätet.


Kontinuerlig kontakt sker även med kommunens skolor där vi får in tips eller frågor som rör nätet.


Nätpolarna arbetar även tillsammans med Snapchat och Meta för att stänga ner konton på Snapchat och Instagram som sprider rykten, bilder och/eller filmer på exempelvis våld, nakenbilder.


I början på november deltog vi från Nätpolarna på World Anti-Bullying Forum, “WABF”, som arrangerades av bl.a. UNESCO och Friends. Under WABF fick vi bland annat lyssna till forskare som presenterade ny forskning angående mobbning IRL och online mobbning. Vi fick också lyssna till olika organisationer som runt om i världen arbetar för att motverka mobbning IRL och online. Både från forskare och organisationer har vi fått med oss mycket kunskap och idéer som vi gärna vill dela med oss av.

Vårterminen 2022

I början på vårterminen 2022 genomfördes det första mötet med Nätpolarnas referensgrupp med lärare och fritidsledare från skolor i Karlskoga kommun. Dagen bestod av planering inför temaveckan som genomfördes vecka 13 i Folkets Hus. Vilket upplägg, vilka talare och ämnen som ska vara med diskuterades.

Nätpolarna arbetar fortsatt relationsskapande ute på kommunens grundskolor och fritidsgårdar.

Utifrån önskemål genomför Nätpolarna klassvisa föreläsningar för elever. Önskemål på ämnen som inkommit är bland annat, hur vi kommunicerar på nätet, att ta, ha och dela nakenbilder, porr, rykteskonton och vad som är lagligt/olagligt att göra på nätet.

Under vårterminen deltar Nätpolarna i en utbildning som Friends genomför för personal som arbetar mot mobbning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?