Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Specialkost

Karlskoga och Degerfors kommuns riktlinje angående specialkost för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan, samt förskolan. Det som tydliggörs i riktlinjen är vad begreppet specialkost innebär, samt förenklade och tydligare rutiner vid behov av specialkost.

 Grund- grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Specialkost av medicinska skäl

Till specialkost av medicinska skäl räknas celiaki, allergi och födoämnesöverkänslighet. Vårdnadshavare till eleven är ansvarig att lämna in anmälan angående specialkost till respektive skola.
Här krävs ett intyg eller journalutskrift från sjukvården. Skolsköterskan beviljar specialkost utifrån intyget eller journalutskriften.
Vårdnadshavare har ansvar för att anmäla frånvaro eller förändringar angående specialkost till skolan.

Kost av andra skäl

Till kost av andra skäl räknas låglaktos kost, fläskfri kost och vegetarisk kost (lakto-ovo). Elever med behov av kost av andra skäl ska anmäla detta till skolan.
Detta för att produktionsköken ska kunna planera rätt antal kost utifrån elevernas behov.

Laktosintoleranta tål i de flesta fall ett dagligt intag av cirka 1- 1,5 dl mjölk. Eleven erbjuds ett låglaktosalternativ vid måltider där mer laktos ingår, till exempel pannkaka, lasagne och risgrynsgröt.
Vatten erbjuds som måltidsdryck till lunchen för elever med behov av låg laktoshalt. Har eleven fritidshemsplacering erbjuds låglaktosalternativ även vid frukost och mellanmål.

Ansök om specialkost - blankett Pdf, 230 kB.

Förskolan

Specialkost inom förskolan går att anmäla digitalt via E-tjänst. E-tjänsten är framtagen för att underlätta för vårdnadshavare att göra en anmälan, samt för kommunen att säkerhetsställa information som krävs för en säker framtagning och hantering av specialkost inom förskolan.

Om vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt, finns även en blankett att skriva ut och fylla i.

Under de senaste åren har specialkost ökat förskola och skola. För att kostverksamhet och skola ska veta att rätt barn får rätt mat, utan att utesluta livsmedel i onödan, har rutiner för hantering och anmälan av specialkost tagits fram, bland annat ska anmälan alltid  intygas med ett läkarintyg/journalintyg.

Vid varje läsårsstart ska vårdnadshavare informera om behovet av specialkost kvarstår.

Anmäl behov av specialkost i god tid innan förskolstart.

Anmäl specialkost via e-tjänst eller blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?