Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Specialkost

Behöver ditt barn specialkost måste du som vårdnadshavare ansöka om detta till skolan.

I Karlskoga och Degerfors kommun finns en riktlinje som tydliggör vad specialkost innebär, samt rutiner vid behov av specialkost. Nedan kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker.

Grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan


Specialkost inom grundskola och gymnasiet går i dagsläget endast att anmäla via blankett. Blanketten fylls i och lämnas till skolan.

För att kostverksamhet och skola ska veta att rätt elev får rätt mat, utan att utesluta livsmedel i onödan ska anmälan alltid intygas med ett läkarintyg/journalintyg. Skolsköterskan beviljar specialkost av medicinska skäl, utifrån intyget eller journalintyget.

Vid varje läsårsstart ska du som vårdnadshavare informera om behovet av specialkost kvarstår.

Anmäl behov av specialkost i god tid innan skollstart.

Ansök längst ned på sidan.

Förskolan

Specialkost inom förskolan går att anmäla digitalt via E-tjänst. E-tjänsten är framtagen för att du som vårdnadshavare enkelt ska kunna göra en anmälan.

För att du ska kunna ansöka behöver du ha en e-legitimation. Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt, finns även en blankett att skriva ut och fylla i.

Under de senaste åren har specialkost ökat i förskola och skola. För att kostverksamhet och skola ska veta att rätt barn får rätt mat, utan att utesluta livsmedel i onödan ska anmälan alltid intygas med ett läkarintyg/journalintyg.

Vid varje läsårsstart ska du som vårdnadshavare informera om behovet av specialkost kvarstår.

Anmäl behov av specialkost i god tid innan förskolstart.

Ansök längst ned på sidan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?