Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Om maten i skolan

Enligt skollagen ska skollunchen på grundskolan vara kostnadsfri och näringsriktig. Alla elever inom grundskola och även gymnasiet erbjuds fri skolmåltid i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Kommunernas alla skolluncher är näringsberäknade och följer de rekommendationer för energi – och näringsintag som finns för åldersgrupper. Inom Karlskoga och Degerfors kommuns skolor finns en gemensam grundmatsedel, som planering för menyerna.

Hållbar utveckling

Vid planering och inköp av måltider är klimatsmarta och säsongsanpassade livsmedel fokus för menyerna. Vid alla kök källsorteras soporna och matavfallet går till kompostering. För att minska matsvinnet som uppstår via tallrikssvinnet och serveringssvinnet behövs/sker ett gemensamt arbete mellan kostverksamheten och skolan. Uppskattade måltider och elevernas möjlighet till påverkan och delaktighet har påverkan på hur mycket mat som kastas.

De flesta maträtter lagas från grunden i kommunernas kök och naturliga råvaror används i så stor utsträckning som möjligt. Kostverksamheten köper in råvarorna från större grossister, men strävan finns att kunna handla från lokala producenter i större utsträckning.Kommunerna arbetar för att öka andelen ekologiska livsmedel inom ramen för budget.

Elevernas delaktighet

På flera olika sätt arbetar vi med elevernas delaktighet gällande måltiden. Det sker dels genom skolan matråd, men också via enkäter, touch n go och den direkta dialogen mellan elev och personal inom kosten. Elevernas synpunkter är en viktigt del i menyplaneringen.

Meny för skolan planeras vid tre tillfällen under terminen dels för att kunna ta in elevernas synpunkter med jämna mellanrum men också för att kunna göra justeringar.

Skolmjölksstöd

Hjälpte informationen på denna sida dig?