Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Val av skola

Här har vi samlat information om vad ni behöver tänka på om ni vill att ert barn ska börja i grundskolan i Karlskoga eller byta till annan skola inom kommunen.

Börja i förskoleklass

Du som har barn som ska börja förskoleklass läsåret 2023/24 kan önska var du vill att dina barn ska gå i skolan. Ansökan till förskoleklass görs via e-tjänst. Du hittar e-tjänsten och mer information om processen på sidan Önska skola. 

Byta till annan grundskola i Karlskoga

För att byta till en annan kommunal grundskola i Karlskoga fyller ni i blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun" och skickar den till den skola ni önskar att ert barn ska byta till. Rektor tar sedan beslut om skolan har möjlighet att ta emot eleven eller inte. Detta gäller även för byte från friskola till kommunal skola.

Önskar ni byta till en friskola tar ni kontakt med den aktuella skolan för att se om det finns plats.

Elev som flyttar till Karlskoga och ska folkbokföras här

Välkommen till Karlskoga, vad roligt att ni ska flytta hit.

Planerar ni att flytta till Karlskoga och önskar plats i grundskolan skickar ni blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga" till den skola ni önskar att ert barn ska gå på. Efter att barnet blivit folkbokfört i Karlskoga kommun tar rektor beslut om mottagande av eleven. Om den önskade skolan inte har möjlighet att ta emot eleven tar rektor kontakt med annan skola nära hemmet för placering.

Vid skolplacering är utgångspunkten att alla elever ska kunna erbjudas plats i den skola där vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå. Annars erbjuds plats i en skola nära hemmet.

För att få en plats i grundskolan i Karlskoga krävs att eleven är folkbokförd i kommunen eller har kvarskrivningsbeslut från Skatteverket. Skolan kan därför inte fatta beslut om skolplacering innan folkbokföringen är helt genomförd. Det kan därför dröja några dagar innan ditt barn kan börja i skolan.

Elev som önskar gå i skola i Karlskoga men som ska vara folkbokförd i annan kommun

Planerar ni att ert barn ska gå i skola i Karlskoga men vara folkbokfört i en annan kommun ansöker ni om plats via blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun".

Karlskoga kommun skickar då förfrågan till hemkommunen om de är villiga att betala för skolplatsen. Därefter tar rektor beslut om eventuell placering. Rektor fattar inte beslut om mottagande innan hemkommunen beviljat skolgång i Karlskoga. Tänk på att ansöka i god tid eftersom ansökan kräver viss handläggningstid.

Gå i skola i en annan kommun

Kan en elev gå i skolan i en annan kommun än hemkommunen?

En elev har rätt att gå i en annan kommuns skola om hen har särskilda skäl att få gå i skolan där utifrån sina personliga förhållanden. Innan den andra kommunen fattar beslut om att ta emot eleven ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun om elevens vårdnadshavare önskar det. Men om det inte finns särskilda skäl är det inte en rättighet utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.

Skolskjuts

Tänk på att rätten till skolskjuts kan upphöra om du väljer en annan skola än en skola nära hemmet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?