Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Nya taxor och avgifter 2021

Från och med 1 januari 2021 är det nya taxor för barn- och ungdom.

För barn 0-2 år, pris 20 kronor och badblöja ingår.
Priser berörande barn- och ungdom gäller från 2021 åldrarna 3-20 år.