Till Karlskogas startsida

Vad är Mer ung?

Mer Ung är en utveckling av Ung medborgardialog där arbetet bygger på att involvera och engagera unga i samhället.

Det handlar om att ge barn och unga kunskap om den demokratiska processen, att ge möjlighet till möten med beslutsfattare och att involvera unga till att delta i olika forum för påverkansarbete.

Mer Ung handlar även om att involvera unga i evenemang som är till för unga. Det handlar också om att utveckla möjligheten för unga att få ge och ta information om saker som berör dem på ett begripligt och hanterbart sätt.

Arbetet med Mer Ung bygger på Barnkonventionen och den nationella ungdomspolitiken. Delaktighet är även ett prioriterat målområde i folkhälsopolitiken.

Hjälpte informationen på denna sida dig?