Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Avgifter

Terminsavgifter

Terminsavgift debiteras deltagare som ej avsagt sig sin plats inom, av oss erbjudna, tre möjliga lektionstillfällen.

Terminsavgifter

Typ av kurs

Pris

Barn upp till 6 år

350 kronor

Barn/ungdom 7-25 år, ämneskurs

700 kronor

Fördjupningslinje 13-25 år

1 300 kronor

Enbart kör, ensemble, orkester 7-25 år

350 kronor

Hyra instrument

250 kronor

Kortkurs

Avgiften hittar du på respektive kurs


Syskonrabatt

Ges från andra barnet som är folkbokfört i samma hushåll. Rabatten gäller första kursen. Avgift ämneskurs ett, från andra barnet: 350 kr

Andra rabatter

Deltagare i instrument/sång erbjuds delta i ensemble/orkester/kör utan extra kostnad. Deltagare i dans erbjuds delta i ytterligare en dansgrupp utan extra kostnad.

Vuxna på kulturskolan

Vuxna deltagare på kulturskolan ges plats terminsvis och endast i fall där det inte finns barn/ungdomar i kö. Platsen omprövas varje termin. Vuxenavgift gäller från terminen efter att deltagaren fyllt 26 år. Kontrakt skrivs inför varje termin. För att få veta din avgift kontakta Kulturskolans expedition

Betala med e-faktura

Slipp pappersfakturor genom att registrera din betalning till Kulturskolan med e-faktura.

Så här gör du:

  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från.
  • När du sedan får fakturan får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.

Instrumenthyra

Vi hyr ut instrument till nybörjare. De flesta instrument kan hyras av oss under de tre första åren.

Instrumenthyran är på 250 kronor per termin. Förbrukningsmaterial såsom strängar och liknande betalas av deltagaren/räkningsmottagaren.

Instrumenthyra debiteras deltagare som ej återlämnat instrumentet inom, av oss erbjudna, tre möjliga lektionstillfällen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?