Till Karlskogas startsida
Datum: 23 nov till - 14 dec

Tid: 11.00

Sebastian Larsmo, Stockholm

Ta del av Sebastian Larsmos utställning, Nemesis Divina - en serieroman. Sebastian är stipendiat till Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne år 2022.

Plats: Karlskoga konsthall

Tid: Lördag 23 november klockan 11:00

Utställningen pågår till och med 14 december 2024

Sedan 2020 har Sebastian arbetat av och till på ett serieprojekt med Carl von Linnés bok ”Nemesis Divina” som utgångspunkt. Utställningen kommer att visa den torrnålsgrafik och de originalteckningar han gjort till projektet, i kronologisk ordning så att rummet ska gå att läsas likt en bok.

Boken driver tesen att Gud, genom naturen, straffar omoraliska handlingar. Den är uppbyggd av korta och längre anekdoter från Linnés 1700-tal och världshistorien, såväl som citat och funderingar av Linné. De är oftast skissartade, och tanken var aldrig att manuskriptet skulle publiceras. Man kan i boken ana en önskan om att försöka ordna ödet och tron på en gudomlig rättvisa i ett system, på samma vis som Linné tidigare ordnat växt- och djurriket.

Den är dedikerad till hans son, Carl von Linné d.y. Tanken var att den skulle ha en uppbygglig inverkan på sonen, och i det vilar något strängt och på samma gång väldigt ömt, som gjorde mig nyfiken på deras relation. Vid sidan av de berömda exemplen från världshistorien så skildrar boken ett fattigt feodalsamhälle befolkat av bönder, tjänstefolk, präster och inte minst akademiker, som alla möter sitt öde. Ett Sverige precis innan den industriella revolutionen, där magiskt tänkande respektive upplysning inte fått några tydliga gränser. Det ena skulle väl kunna vara lika sant som det andra när världsbilden hela tiden utmanas?

Sebastian har dels översatt boken till seriesidor, och dels tecknat fiktivt material. För att hålla de båda delarna åtskilda så har Carl von Linnés originalmanuskript blivit handkolorerade torrnålsgravyer, medan de fiktiva delarna är teckningar i svartvitt.

Artist talk

Konstnärsprat med konstnären Sebastian Larsmo och musik av Hannes Tikkanen Trio.

Plats: Karlskoga konsthall
Tid: Lördag 23 november klockan14.30-15.30

Fribiljetter till Artist talk hämtas på Karlskoga bibliotek från 11 november
Telefon: 0586-618 80
Artist talk sker samverkan med Karlskoga konsertförening.