Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Under vintern uppdaterar vi löpande om snöröjningsinsatser och halkbekämpning och på våren hittar du information om sandupptagning och sopning runt om i Karlskoga.

 • Saltning av leder utförs.


  Saltning av leder utförs under tidig fredag eftermiddag då prognosen säger att det kan bli tillfrysning på våta vägbanor.

 • Halkbekämpning pågår.


  Sandning med alla enheter runt om i staden pågår nu och kommer att fortätta under dagen.Även saltning av leder utförs.

 • Planerad snöröjning under kvällen och natten.


  Vi kommer att gå ut och snöröja under kväll och natt med alla våra enheter runt om i hela staden.

 • Snöröjer gång och cykelvägar samt större leder .


  Under dagen kommer vi att ha ett pågående snöfall, vi fortsätter att bevakar snödjupet och utvecklingen av eventuell halka. Halkbekämpning har utförts på större leder.Vi kommer under dagen att snöröja gång och cykelvägar...
 • Bevakar pågående snöfall.


  Under dagen kommer vi att ha ett pågående snöfall, vi bevakar snödjupet och utvecklingen av eventuell halka. Halkbekämpning har utförts på större leder.
 • Saltning av leder tidig onsdag morgon.


  Då det varnades för frostutfällning så utfördes en halkbekämpning med saltning av leder tidig onsdag morgon.

 • Plogning av förskolor och halkbekämpning.


  Underr söndagseftermiddagen plogadade man kommunala förskolor ,halkbekämpader på lederna och det sandades på skolor.
 • Snöröjning och halkbekämpning.


  Efter gårdagens snöfall gick vi ut i går kväll och snöröjde leder ,bussgator , villagator, gång och cykelvägen, centrum förskolor och komunala förskolor.Nu under dagen utför vi saltning av leder punktvis halkbekämpning m...
 • Halkbekämpning innan snöfall.


  Inför det kommande snöfallet halkbekämpandes de större lederna under onsdag kväll.Nu avvaktar vi det pågående snöfallet.
 • Saltat lederna under månadgskvällen.


  Måndag kväll var vi ute och halbekämpade lederna med torrsalt då det låg en varning för frostutfällning på vägbanan under natten till tisdag.
 • Halkbekämpning


  Under helgen har vi varit ute och halkbekämpat , på gång och cykelvägar , bussgataot , villagator parkeringar , trappor.m.m.
 • Underhållssandning efter helgen snöfall.


  I helgen hade vi ett snöfall på genomsnitt 4,5 cm över stan.Vi har Plogat g/c-vägar leder, förskolor, skolor och kommunala fastigheter.Trappor är tagna i centrum . Vi är nu ute och halkbekämpar på utsatta ställen, bussga...
 • Halkbekämpning efter snöfall.


  Efter nattens snöfall har vi saltat lederna under natten.Halkbekämpning av trappor i centrum görs på morgonen.Vi fortsätter med att halbekämpa torget, busstaionen och på utsatta platser och bussgator.
 • Saltning av leder .


  Efter en varning av halka på morgonen har vi varit ute och saltat lederna.Omslaget till halka kom fläckvis på morgon som utlovat på de vägbanor som var våta, där inte blåsten torkat upp vägbanorna, men inte i den utsträc...
 • Saltning av leder på morgonen.


  Efter att varit milt och blött med mulet väder några dagar , blir det nu klart och kallare väder och risk för att det fryser på.Vi är därför ute och saltar på lederna nu på morgonen.

 • Sandning av gång och cykelbanor, villagator, utsatta platser m.m.


  Vi kommer att sanda på gång och cykelvägar, villagator och utsatta ställen då det uppstått halka i samband med det mildare väderomslaget kombinerat med lätt nederbörd.Vi kommer även att sanda förskolor, skolor under efte...
 • Saltning av leder under natten.


  Under natten var vi ute och saltade lederna då temperaturen föll och det var risk för halka.
 • Halbekämpning forsätter under torsdagskvällen.


  Vi kommer att fortsätta att halkbekämpa vid kommunala fastigheter, förskolor och skolor samt parkeringar under torsdagskvällen kvällen.
 • Inatt utfördes en saltning av lederna, nu bevakas ev. halka.


  Natten till torsdag var vi ute och saltade lederna.E n tillsyn på görs då det finns en risk för påfrysning och frostutfällning på den snöblandade nederbörd som kom igår och i natt.
 • Tidig morgon utfördes saltning av leder, nu bevakas halka.


  Tidig onsdag morgon var vi ute och saltade lederna.Vi gör nu en tillsyn på utsatta stället runt om i staden då det finns en risk för påfrysning på den snöblandade nederbörd som kom igår och i natt.Det är ett väderomslage...
 • Saltning av leder och sandning av utsatta ställen.


  Natten till måndag var vi ute och saltade lederna.Nu pågår sandning på utsatta ställen runt om i staden pågrund av väderomslaget från plusgrader och regn till noll gradigt och någon minusgrader , vi håller bevakning på h...
 • Saltning av leder och tillsyn efter snöröjning.


  Efter helgens snöfall går vi nu över och har en tillsyn efter snöröjningen och bevakar ev halka.
 • Tillsyn efter snöröjning.


  Efter snöröjningen går vi nu över och har en tillsyn och bevakar ev halka.
 • Snöröjning pågår.


  Igår ikväll vid 21,00 gick alla våra enheter ut och snöröjde runt om i hela staden, detta pågår fortfarande och kommer att pågå under dagen.
 • Mildare väderläge


  Under julhelgen och mellandagarna har kommunen halkbekämpat i hela staden. Vi fortsätter att bevaka snö och halka.
 • Fortsätter med halkbekämpning


  Under julhelgen har kommunen halkbekämpat våra leder, särskilt utsatta ställen, kommunens grusvägar, kommunala huvud- och bussgator, lokalgator, trappor och entréer samt gång och cykelvägnätet. Vi fortsätter bevaka snö o...
 • Förebyggande saltning på leder.


  Vi kommer att gå ut i kväll och göra en förebyggande halkbekämpning på våra leder då prognosen visar på att det fnns risk för halka i morgonbitti. 
 • Fortsätter med mer halkbekämpning under eftermiddag och kvällen.


  Det milda vädret samt regnet har gjort att det blivit mer halka och vi kommer åter att gå ut i eftermiddag med alla enheter med halkbekämpning runt om i staden på gång och cykelvägar, bussgator, gator, förskolor skolor o...
 • Utförd halkbekämpning samt prognos för mildare väder.


  Under gårdagen från eftermiddag och kvällen utfördes halbekämpning förebyggande på våra leder samt på utsatta ställen i samband med den gula varning för ishalka som utfärdades nu under morgonen.
 • Fortsätter med halkbekämpning.


  Under tidig morgon åkte vi ut och halkbekämpade på förskolor, skolor och kommunala fastigheter.
 • Halkbekämpning pågår, varning för ishalka.


  Vi varnar för plötslig ishalka from söndag eftermiddag och fram till måndag morgon. Ifall man ändå måste ut i trafiken så halkbekämpar vi i hela staden just nu.Ta det försiktigt !
 • Ingen ny halka förväntas under fredags eftermiddag.


  Sammanfattning av prognos i från SMHI, under fredagen håller sig yttemperaturen på minus och ingen ny halka förväntas
 • Sandning och tillsyn på gjord snöröjning.


  Efter gårdagens och nattens snöröjning fortsätter vi med halkbekämpning och sandra. Vi ser även över utförd snöröjning och justerar där det behövs då vi har många enheter igång samtidigt vid ett så kraftigt snöfall det v...
 • Plogning pågår och kommer att fortsätta under kvällen.


  Plogning pågår runt om i staden ,nu är det först gång och cykelvägar, samt leder som plogas. Även övergångställen och trappor.
 • Saltat leder samt sandar på utsatta ställen.


  Under måndagskvällen var vi ute och saltade våra stora leder runt staden och vi har sandat på utsatta ställen.
 • Sandning på bussgator och utsatta platser.


  Helgen har varit kall och endast lättare snöfall har kommit vilket gjort att vägarna hållt sig bra. De större lederna saltades under lördag eftermiddag.
 • Halbekämpning pågår.


  Under torsdagskvällen och natten till fredag har vi varit ute och halkbekämpat lederna vid ett par tillfällen.
 • Halkbekämpning pågår.


  Under helgen hade vi ett lättare snöfall och i samband med kyla så fick vi en del halka runt om i staden. Så under helgen har det utförts halkbekämpning på leder, gång och cykelvägar, en del bostadsgattor, bussleder, par...
 • Saltning av leder och utsatta ställen under fredags morgon.


  En kall natt har gett frosthallka på lederna och utsatta ställen . Under tidig morgonen halkbekämpade man leder och utsatta ställen.
 • Snöröjning och sandning


  Måndag kväll gick vi ut och snöröjde efter det återkommande snöfallet.
 • Halkbekämpning och snöröjning


  På söndags morgon gick vi ut med förebyggande åtgärder med halkbekämpning på leder med saltning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?