Till Karlskogas startsida

Asfaltering och underhållsarbete

Arbetet med att reparera och förbättra våra gator och vägar i Karlskoga pågår kontinuerligt under året. Återställningar efter grävningar, igensättning av potthål samt ytsläpp genomförs löpande. Här kan du läsa mer om asfaltering och underhållsarbete i Karlskoga kommun.

Ytskador på asfalt

De flesta asfaltskador är ytsläpp och är inte lika djupa som ett potthål. Båda skadorna visar sig tydligast efter vintern då vatten letar sig in under vägskiktet och spränger sönder asfalten.

  • Definition potthål = En djupare skada i form av ett hål och asfalten fäster bra utan fräsning.
  • Definition ytsläpp = Grundare och bredare än ett potthål, dvs större yta. Ytsläpp är mycket svårare att laga och kräver fräsning för att få asfalten att fastna.

Inventering av potthål utförs proaktivt genom att kommunens egen personal visuellt tittar och lägger in potthålen via ett digitalt verktyg. Anmälningar kommer även in från medborgarna via servicecenter. Samtliga potthål som ska utföras samlas i det digitala verktyget. Potthålen åtgärdas löpande varje vecka under vår, sommar och höst. Vid större skador så som ytsläpp och sprickbildning planeras andra åtgärder in.

Då potthål uppkommer vartsomhelst i vårt vägnät och vi skall ta hand om dem snarast så går det inte att ta områdesvis om inte många inkommit i planeringen på ett samlat område.

Arbete på våra vägar

I kartan finns information om vilka arbeten som pågår på gator och vägar i Karlskoga. E18, Drottningsvägen, Degerforsvägen och Österleden är Trafikverkts och dessa arbeten går via dem.

Karta - arbete på våra vägar Länk till annan webbplats.

Beläggningsarbeten 2023

Karlskoga kommun satsar under 2023 cirka 10 miljoner på beläggning av bilvägar och gång- och cykelvägar, där omkring 4 miljoner är en extra satsning utöver grundramen för beläggning. Planeringen för beläggningsarbetet är långsiktig där målet är att komma i kapp ett eftersatt underhåll och förbättra gator och vägar i hela kommunen.

Under våren påbörjas arbetet med asfalteringen och arbetet pågår fram till och med november om vädret tillåter. Vägar samt gång- och cykelbanor ses över varje år och ett större fokus kommer ligga på att asfaltera villagator. Gång- och cykelvägar kommer efter en gjord inventering ha hög prioritet så att man ska kunna gå och cykla på ett tryggt och trafiksäkert sätt.

Planerade beläggningsarbeten 2023

Planen för beläggningsarbetet uppdateras löpande under året där fler områden tillkommer allteftersom de läggs in i tidsplaneringen. De områden som just nu är inplanerade och tidssatta hittar du i listan nedan.

Lista på planerade beläggningsarbeten 2023

Väg / område

Planerad tidsperiod för utförande

Norrleden - öster

Klar

Masmästarevägen

vecka 35-38

Malmslagarevägen

vecka 35-38

Kolarevägen

vecka 35-38

Sintrarevägen

vecka 35-38

Rostarevägen

vecka 35-38

Uppsättarevägen

vecka 35-38

Filipstadsvägen

Klar

Hotellgatan

Klar

Baggängsvägen

Klar

Centrumleden

Klar

Skogsrundan

Klar

Kanalvägen

Klar

Stackfallsvägen

Klar

Boåsvägen

Vecka 37-40

Norrleden - mitt

Klar

Stamparebacken

Klar

Drabantvägen

Klar

Noravägen vid E18

Vecka 37-48

Selma Lagerlöfs väg

Vecka 37-48

Häsängsvägen

Vecka 37-48


Asfaltering

När asfalteringsarbete pågår behöver trafiken i vissa fall ledas om för att arbetet ska kunna utföras snabbare och säkrare. Skyltar på plats visar vad som gäller. I vissa fall kan vi också använda oss av trafikvakter eller ljussignaler för att kunna styra trafiken på området där arbetet utförs. En del arbeten kan genomföras kväll eller nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.

På vissa gator behöver den gamla asfalten först fräsas eller rivas bort och höjdnivåerna justeras innan ny asfalt läggs på. Det gör att vissa sträckor kan ta längre tid, ibland upp till tre veckor.

Återställning efter grävningar

Arbete för att återställa efter grävningar utförs parallellt med beläggningsarbeten.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?