Logotyp för Karlskoga kommun

Suomen eduskuntavaalit

Kuva: Vaalit.fi

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Ulkosuomalaiset eli ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sekä myös europarlamenttivaaleissa, jolleivat ilmoittaudu asuinvaltionsa vaaliluetteloon. Ulkosuomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa ja aluevaaleissa.

Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko 1) edustustossa, 2) kirjeitse ulkomailta tai 3) vaalipäivänä Suomessa heille määrätyssä äänestyslalueessa

Äänestäminen ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista:

1. Äänestäminen edustustossa. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan. Ennakkoäänestäminen edustustossa toimitetaan suurinpiirtein samalla tavalla kuin ennakkoäänestys kotimaassa.

Äänestysohjeet: Näin äänestät ennakkoon Linkki toiselle sivustolle.

2. Kirjeäänestys. Ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä Linkki toiselle sivustolle.

Ennakkoäänestys Karlskogan Suomi-seuralla
lauantaina 25. maaliskuuta kello 10-15.
Huom: Ainoastaan yhtenä päivänä

Lähde: Vaalit.fi  Linkki toiselle sivustolle.(missä voit myös lukea lisää eduskuntavaaleista)