Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kutsuliikenne lopetetaan kesän jälkeen

Kutsuliikenne on ollut toiminnassa Karlskogassa noin kolme vuotta ja se on täydentänyt muuta julkista liikennettä. Taloudellisista syistä se lopetetaan syksyllä 2021.

Örebron läänin alueen tutkimuksen mukaan kutsuliikenteen hinta on liian korkea liian vähäisen käytön takia.

Alue on tarkistanut Karlskogan kunnan linjaverkostoa ja tehnyt tiettyjä parannuksia nykyisten tarpeiden perusteella. Kun alue pakotetaan säästämään julkisessa liikenteessä, arvioidaan, että tuleva reittiverkosto täyttää perustarpeet, kertoo Nina Höijer (S), alueneuvos ja Örebron läänin yhdyskuntarakennuslautakunnan puheenjohtaja.


Kutsuliikenne on toiminut Örebron alueen projektina yhteistyössä Karlskogan kunnan kanssa. Örebron läänin alueen suurten säästötarpeiden edessä olevan taloudellisen tilanteen ja suurten säästötarpeiden vuoksi alueella ei valitettavasti ole mahdollisuutta jatkaa liikennettä. Karlskogan kunnalla ei myöskään pysty jatkamaan kutsuliikennettä ilman alueen tukea.

Myös meidän mielestämme  tämä on ikävä päätös, koska tiedämme, että kutsuliikenne on arvostettu palvelu, mutta olemme yhdessä lääninliikenteen kanssa päätyneet siihen , että tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta jatkaa tämän hetkisten olosuhteiden perusteella, sanoo Tony Ring ( M), kunnanhallituksen puheenjohtaja Karlskogan kunnassa.

Kutsuliikenne aloitti toimintansa syyskuussa 2018 ja jatkuu elokuuhun 2021 asti.