Till Karlskogas startsida

Utbildning - Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Första hjälpen till psykisk hälsa i Karlskoga är en bemötandeutbildning med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där en får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Innehåll:

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Utbildningen är baserad på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Information:

  • Målgruppen för utbildningen är personal i Karlskoga, Degerfors och Laxå som arbetar med människonära yrken (exempelvis skola, primärvård, socialtjänst, barn-, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorg, polis, krimi­nalvård, brandkår och räddningstjänst) samt personer verksamma inom den ideella sektorn.
  • Tre olika inriktningar på utbildningar utifrån mötande målgrupp. Äldre, vuxen och ungdom.
  • Utbildningen pågår under två heldagar.
  • Kostnadsfri utbildning och fika ingår.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta samordnaren för psykisk hälsa Anna Thalen.

Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?