Till Karlskogas startsida

Stöd vid psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är något som alla berörs av och ibland känns livet tufft och jobbigt. Ibland finns känslan kvar länge. Allt fungerar inte riktigt som man vill. Man längtar efter en lösning så att man kan komma på spår igen - känna sig glad och trivas. Det är viktigt att ta steget att våga prata, berätta och be om hjälp och stöd.

Tveka inte att sök hjälp om du mår dåligt. Har någon i din familj eller i din närhet problem med alkohol eller andra droger?

Du är inte ensam. Ungefär vart femte barn i Sverige lever i familjer med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Här kan du som barn och ungdom hitta stöd. Här finns verksamheter som erbjuder stöd i Karlskoga.

Stöd och råd vid självmordstankar

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.

Det är vanligt att tänka på självmord som en utväg, men de flesta agerar inte på sina tankar. Självmordstankar ska alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem. Oftast vill man egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva.

Till dig som har självmordstankar - 1177 Länk till annan webbplats.

Stöd vid eget bruk

Om du är orolig för ditt eget bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak finns det hjälp att få. Nedan hittar du stöd till dig som vill förändra dina alkohol- och drogvanor.

Tellus öppenvård

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 20 år med alkohol- eller drogberoende
Öppenvård för vuxna – Tellus

Maria ungdom

Maria ungdom - stöd och behandling för dig som är mellan 13-25 år och har problem med alkohol och/eller droger.

Maria ungdom Örebro - 1177 Länk till annan webbplats.

Maria Ungdom Örebro - regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga

Stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruk i Karlskoga
Stöd till barn och unga - Rymden

Kontakt med elevhälsan för grundskolan i Karlskoga kommun
Elevhälsa, Hälsovård

Stöd till föräldrar

Du som förälder spelar en stor roll i ditt barns liv. Att vara förälder har sina sidor. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Här hittar du som förälder stöd utifrån alkohol eller andra droger.

Stöd till närstående och kompis

Om du är orolig för en närstående eller kompis användning av alkohol, narkotika, tobak, läkemedel eller doping finns det hjälp. Här kan du som närstående eller kompis hitta stöd i Karlskoga och Degerfors.

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 20 år som har ett alkohol- eller drogberoende och till dess anhöriga
Öppenvård för vuxna – Tellus

Karlskoga kommuns anhörigstöd
Anhörigstöd

Stöd till vuxna

Alla människor upplever både glädje och motgångar i livet. När vi mår bra flyter allt på, men när vi mår dåligt är det ibland svårt att hitta vägar som tar oss vidare. Därför har vi samlat information om psykisk hälsa hos vuxna och äldre.

Berätta

Våga prata med någon och berätta hur du mår. Ibland kan det räcka att dela med sig av sina erfarenheter till en vän eller närstående för att få ett annat perspektiv på sin situation. I bland behövs professionell hjälp hos till exempel sin vårdcentral eller på en psykiatrisk mottagning. Det är viktigt att veta att det finns människor som kan stödja och hjälpa dig när livet känns svårt.

Hitta vård, 1177.se Länk till annan webbplats.

Stöd till äldre

För att njuta och känna glädje i vardagen är det viktigt att må bra – inte minst psykiskt. Här kan du läsa om psykisk hälsa hos äldre, hur du förebygger psykisk ohälsa och hur du söker hjälp om du blir sjuk.

Aktiviteter och umgänge ger bättre hälsa

Vår hälsa mår bra av aktiviteter och samvaro med andra människor. Att träffas hemma eller på lokal för att spela kort, spel eller bara umgås är en viktig energikälla för många.

Har du ett intresse eller är du nyfiken på att lära något nytt? Då kanske det finns någon kurs där du träffar likasinnade. Du kan också engagera dig i en välgörenhetsorganisation eller kanske delta i olika aktiviteter och träffpunkter för äldre.

Länkar om åldrande

Omsorg & hjälp

Sök hjälp

Känner du dig ofta nedstämd ska du söka hjälp. Kontakta din vårdcentral eller tala med någon vårdperson du har kontakt med. Mår du väldigt dåligt kan du kontakta vuxenpsykiatriska mottagningen direkt. Vill du prata med någon för råd om var du ska vända dig, kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Hitta vård, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vill du ha någon att prata med?

Är du över 65 år är du välkommen att kontakta Äldrelinjen. Ring om du känner dig ensam, nedstämd eller bara vill ha någon att prata med en stund.

Äldrelinjen, mind.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd

När någon mår dåligt påverkar det hela familjen. Även vännerna i skolan, på jobbet och fritiden påverkas när en person i gänget mår dåligt.

Du som vårdar eller stödjer en närstående gör en betydelsefull insats. Ibland kanske du själv har behov av att släppa ansvaret en period.

Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) anhörigkonsulent som stödjer anhöriga till personer med psykiatriska tillstånd/diagnoser på uppdrag av Region Örebro Län.
Anhörigkonsulent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?