Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Psykisk hälsa för alla

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Psykisk hälsa

Att ha en god psykisk hälsa är en underlättar för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. En positiv självbild och gott självförtroende bidrar till individens utveckling. Skyddsfaktorer som främjar psykisk hälsa är att individen har goda fysiska, kognitiva och sociala egenskaper, liksom att ha en trygg känslomässig anknytning till sina föräldrar.​​​

Här kan du läsa mer om psykisk hälsa, olika diagnoser samt ställa din egen fråga:

Psykisk hälsa, 1177.se Länk till annan webbplats.

Självskadebeteende

Att göra sig själv illa brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan kännas som att det hjälper i stunden, men i längden kan det få dig att må sämre. Det finns andra sätt att må bättre, och det finns hjälp att få. En del kan uppleva en lättnad precis när de skadar sig. Men ångesten och de svårhanterliga känslorna brukar komma tillbaka och kan då vara ännu starkare, och med tiden blir problemen ofta större. 

Läs mer om självskadebeteende och vilken hjälp som finns att få:

Att skada sig själv, Länk till annan webbplats.1177.se

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Det påverkar även vår sociala hälsa. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort men även på lång sikt.

Asylsökande och nyanlända

Personer som flyr krig, konflikt eller katastrof har ofta varit med om svåra händelser både innan, under och efter flykten. Dessa påfrestande upplevelser kan leda till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Att få rätt stöd, hjälp och/eller behandling kan förbättra psykisk ohälsa.

Asyl- och invandrarhälsan ansvarar för att erbjuda en hälsoundersökning till alla nyanlända asylsökande, kvotflyktingar, familjeanknytningar och vissa andra nyanlända personer.

Asyl- och invandrarhälsan, Länk till annan webbplats. regionorebrolan.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?