Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Ansökan öppen för busskort till gymnasieelever

Idag öppnar ansökan för gymnasieelever som behöver busskort under läsåret 2021/2022 öppnat. Ansökan stänger sista april.

Ansökan görs digitalt inför varje hösttermin. För elever som börjar årskurs 2 och 3 till hösten är ansökningsperioden 6–30 april. För elever som ska börja årskurs 1 till hösten är ansökningsperioden 1–15 juli.

För att busskort ska beviljas gäller följande:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Elevens kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen är minst 6 km.
  • Eleven är heltidsstuderande.
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag.
  • Eleven har rätt till studiebidrag.
  • Om kraven i de första fyra punkterna är uppfyllda kan en elev beviljas busskort från och med första terminen i gymnasieskolan även om eleven ännu inte har fyllt 16 år.
  • Busskort kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Elever bosatta i Degerfors kommun ska vända sig till Degerfors kommun för busskort.