Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Undervisningen efter påsklovet för gymnasiet

Vid en presskonferens 25 mars meddelade skolminister Anna Ekström att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. I stället ges skolhuvudmännen möjligheter att anpassa verksamheten utifrån den situation som råder lokalt och regionalt

Vad innebär det för eleverna på Möckelngymnasiet?

Det är i dagsläget inte rimligt utifrån den situation som råder att alla elever på våra skolenheter har närundervisning samtidigt. Vi fortsätter därför med det upplägg som vi använt oss av under vårterminen. Det innebär att det även framåt kommer att se olika ut för olika gymnasieprogram, klasser och elever.

Elever på introduktionsprogram och gymnasiesärskolan kommer så långt det är möjligt att finnas i skolan hela sin skoldag.

Elever som behöver extra stöd ska prioriteras.

Elever i åk 3 ska också prioriteras för att de ska ges möjligheter till gymnasieexamen.

Rektor och mentor kommer ge ytterligare information direkt till eleverna om vad som kommer att gälla för respektive klass.