Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Justering av distans/fjärrundervisning

Med anledning av besked från regeringen den 21 januari gällande justering av rekommendation om distans/fjärrundervisning i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och med viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

För Möckelngymnasiet innebär beslutet att under vecka 4 fortsätter distansundervisningen i samma omfattning som i dagsläget för att ge verksamheten möjlighet till planering inför förändringen. Elever får vidare information från sina mentorer om vad som gäller deras klass från och med vecka 5.

Gymnasiesärskolans verksamhet pågår som tidigare.