Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Gymnasiesärskolan

Våra utbildningar vänder sig till dig som går ut den obligatoriska särskolan inom grundskolan. Vår målsättning är att förbereda dig för vuxenlivet när det gäller arbete, boende och fritid.

Utbildning anpassad efter dig

Våra program är fyraåriga och alla elever har en individuell studieplan som ligger till grund för din utbildning. Vid skolstart gör vi en kartläggning och tillsammans med dig utformar vi den individuella studieplanen. Du sätter upp både kortsiktiga och långsiktiga mål tillsammans din mentor och din pedagogiskt ansvariga lärare. Tillsammans utvärderar ni ditt lärande kontinuerligt.

Inom programmen finns flera fasta delar men också möjlighet att välja fördjupningskurser som ligger i linje med vald utbildning. Du har möjlighet att välja kurser både inom gymnasiesärskolans och gymnasieskolans utbud av yrkeskurser.

Våra elever varvar lärande på skolan med arbetsplatsförlagd utbildning/praktik. Detta ger en större möjlighet till både anställning och personlig utveckling. Vi erbjuder stöd till både arbetsplatsen och eleven under APL/praktiken utifrån behov.

Hög personaltäthet och inkludering

Hos oss har vi hög personaltäthet med god kompetens att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Utifrån de nationella direktiv vi har, försöker vi så långt som möjligt möta dina behov och önskemål. Vår gymnasiesärskola är uppbyggd kring ett samarbete med övriga gymnasiet. Vår målsättning är att eleverna ska möta andra ungdomar i samma ålder utanför gymnasiesärskolan och därigenom öka sitt sociala nätverk och känna ökad delaktighet i hela skolans verksamhet.

Vår pedagogiska grundsyn är att vi alla är av stort värde för varandra och att vi kunskapar tillsammans.

Vi har ett bra samarbete med övriga gymnasiet där målet är att eleverna ska mötas i lärande men också på friluftsdagar och andra skolaktiviteter.

Kom gärna och prova på att studera hos oss under en eller flera praoperioder.

Vi utgår från dig

På gymnasiesärskolan erbjuder vi fem olika program att välja mellan. Alla är fyra år och det finns både nationella och individuella program. Du kan välja att läsa mot ett särskilt yrke eller träna dig för att bättre kunna hantera vardagen. Hos oss finns en stor variation och vi anpassar utbildningen efter varje elevs behov i så stor utsträckning det är möjligt. Till exempel kan du få hjälp med körkortsteori.

Varje program har en egen utbildningsplan som eleverna följer. I alla program ingår hemkunskap samt fritidskunskap för att förbereda dig för livet efter skolan. Inom varje program finns också möjlighet till stor variation inom ämnet estetisk verksamhet. Här får du prova på musik, dans, bild med mera. Vissa elever läser även kurser inom gymnasieskolan.

Under program kan du läsa mer om de program vi erbjuder, men du får gärna kontakta oss för att få den information du behöver.

Hjälpte informationen på denna sida dig?