Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

#snackaomtrygghet

Karlskoga är i grunden en trygg stad. Men vi kan och vill alltid bli bättre. Vi vill bli bättre tillsammans med just dig - och alla andra karlskogabor.

Karlskoga kommun genomförde 17-30 maj 2021 kampanjen #snackaomtrygghet där huvudsyftet var att föra dialog om trygghet samt samla in åsikter och tankar om var karlskogaborna känner sig otrygga.

Det inskickade materialet bestod av cirka 700 synpunkter som nu har sammanställts och analyseras. Tanken är att kommunen med hjälp av detta ska kunna bli ännu mer träffsäkra när det kommer till att göra sådant som faktiskt får Karlskoga att kännas tryggare.

I kampanjen deltog polisen, räddningstjänsten, Karlskogahem och flera kommunanställda som alla brinner för och arbetar med trygghet på olika sätt.

Det fanns flera sätt att lämna in sina tankar om trygghet, dels i en karta på karlskoga.se, via ett vykort som lämnades in till kommunen eller genom att ta kontakt med kommunens Servicecenter via e-post, telefon eller ett besök hos dem. Detta är något som kommunen kommer att fortsätta med.

FAQ - #snackaomtrygghet

Är Karlskoga en trygg plats?

Enligt många undersökningar är Karlskoga tryggt. Men det beror även på vem du frågar. Enligt statistik så sticker inte lokalpolisområde* (LPO) Karlskoga ut i antal brott, vi ser en minskad andel personer uppger att de utsatts för brott senaste året enligt brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Där ligger LPO Karlskoga också lägre än andra närliggande lokalpolisområden. Gällande antalet anmälda brott som kommit till polisens kännedom ligger LPO Karlskoga på en likvärdig nivå med andra närliggande lokalpolisområden. Den upplevda tryggheten ovan bygger på vuxna, men då vi frågar barn och unga så anger även dem att de känner sig trygga i Karlskoga på allmän plats och i sitt bostadsområde.

Utifrån den nationella trygghetsundersökningen löper invånare i LPO Karlskoga statistiskt lägre risk att bli utsatta för brott jämfört med närliggande lokalpolisområden. Trots det är den upplevda otryggheten i det egna bostadsområdet högre än i riket.

*Lokalpolisområde Karlskoga omfattar Karlskoga, Degerfors och Hällefors kommuner.

Hur kan Karlskoga bli en tryggare plats?

Du som medborgare kan bidra genom att berätta för oss varför och när du upplever en plats som otrygg. Vad är ditt förslag för att vi ska kunna göra Karlskoga till en plats där just du känner dig trygg.

Karlskoga kommun arbetar tillsammans med bland annat polisen, räddningstjänsten och Karlskogahem för att öka tryggheten – och tillsammans med just dig kan vi verkligen göra skillnad.

Vad är EST?

EST:s arbete styrs ytterst av kommundirektören och ledning inom samverkande myndigheter och leds av en arbetsgrupp. EST är en utvald grupp som representerar Karlskoga kommuns olika förvaltningar, Karlskogahem, Karlskoga Energi och miljö, polis och Räddningstjänst. EST står för Effektiv samordning för trygghet och arbetet har lett till snabbare kontaktvägar, bättre behovs- och lägesbild gällande skadegörelse och otrygghet men också ett effektivare samarbete för att fördjupa arbetet där det finns ett större behov. Exempel på områden som EST samverka kring är förstärkta sommarlovsaktiviteter för barn och unga som en trygghetsskapande effekt, samverkan för att minimera problem med motorburet som innebär skadegörelse och buller, samverkan i arbete där det förekommer mycket skadegörelse. EST:s arbete innebär enbart fokus på platser och händelser, aldrig enskilda individer. Det gör rätt myndighet efter behov.

Vad gör vi idag för att öka tryggheten?

Varje dag gör kommunen, polisen och våra övriga samverkanspartners massor för att öka och bibehålla tryggheten. Kommunen röjer och rensar och håller snyggt, ser tillsammans med Karlskoga Energi och miljö över belysningen. Polisen bekämpar och förebygger brott. Skolan och socialtjänsten ser till att barn och unga får en bra start och extra stöd när det behövs. Karlskoga är certifierat enligt Purple flag, där ökad trygghet är ett viktigt delmål och varje år hålls trygghetsvandringar i olika bostadsområden. Kommunen jobbar också med insatser som stärker vårdnadshavares ställningstagande, förebygger alkohol, drog-problematik och stärker psykisk hälsa. Detta är en viktig grund i den sociala preventionen.

Trygghet är kort sagt ett evighetsarbete som pågår överallt, året om och dygnet runt. Vi gör mycket, men vi vill och kan göra mer – tillsammans med dig och alla andra karlskogabor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?