Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga bäst i Örebro län för företag

Graf över Karlskogas utveckling

I Svenskt Näringslivs årliga ranking över näringslivsklimat tar Karlskoga ytterligare stora kliv framåt. På bara tre år har man klättrat 164 placeringar – och ligger numera etta i Örebro län.

I undersökningen får företagare svara på frågor kring service från kommunen. Det handlar bland annat om tjänstemäns attityd till företagande och dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare, men frågan som ökat allra mest i nöjdhet är kommunikation och information.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) kommenterar den positiva utvecklingen.

Vi blir förstås väldigt glada och nöjda med resultatet i rankingen, inte minst med tanke på att vi för bara några år sedan låg betydligt sämre till. Dessutom är det roligt att se att de förändringar vi gjort inom kommunikation har gynnat och förbättrat livet för våra invånare. Mycket har gjorts, men en hel del kvarstår naturligtvis att göra för våra företag.

Karlskoga kommun påbörjade ett förändringsarbete 2019, som redan har visat stora resultat menar Tony.

Först och främst handlar det om tydligheten. Vi hade en väldigt medveten och tydlig strategi där vi tidigt satte i gång ett arbete för att få till ett bättre företagsklimat. Vi gjorde bland annat ett mycket ambitiöst arbete där näringslivet med så väl stora som små företag var involverade. Det satte tonen för det fortsatta arbetet och mynnade ut i ett nytt kommunfullmäktigemål där det nu står inskrivet att näringslivet och näringslivsfrågor är viktiga för Karlskoga kommun.

Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv, gläds åt Karlskogas fina trend.

Karlskoga fortsätter uppåt i rankingen och bakom den klättringen ligger ett gediget arbete med ambitionen att skapa ett bra lokalt företagsklimat. Karlskogas fortsatta resa uppåt tillsammans med Lekebergs vändning uppåt i rankingen är en tydlig signal på att ett långsiktigt arbete och målinriktat fokus lönar sig.