Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Helen Willyams slutar som förvaltningschef på socialförvaltningen

Helen Willyams meddelade den 2 september att hon på egen begäran avslutar sin tjänst som förvaltningschef inom Socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Hon kommer att vara kvar i sin tjänst till och med 31 januari 2023 vilket innebär en förlängd uppsägningstid. Detta med syftet att möjliggöra både ett bra avslut samt en bra överlämning till verksamheten.

Rekrytering av ny förvaltningschef påbörjas omgående.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som anställer förvaltningschefer inom Karlskoga kommun.

Kontaktuppgifter

Namn: Helen Willyams

Titel: Förvchef social

E-post: helen.willyams@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00