Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kommundirektör Johan Harryson entledigas från sin tjänst

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag enhälligt fattat beslut om att entlediga kommundirektör Johan Harryson från sin tjänst inom kommunen.

Utifrån den senaste tidens händelser gällande den högt uppsatta tjänstepersonen anser arbetsutskottet att förtroendet för kommundirektören är förbrukat då han inte agerat tillräckligt i frågan.

Kommundirektören lämnar sin tjänst med omedelbar verkan och under den tid som rekryteringsprocess av ersättare pågår kommer Christian Vestas tillsättas som tillförordnad kommundirektör.

Frågor besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring.

Kontaktuppgifter

Namn: Tony Ring

Titel: Kommunstyrelsens ordförande

E-post: tony.ring@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-4161580