Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Så kan vi hjälpas åt att bekämpa invasiva växter

Invasiva växter är ett allt större problem och något som via alla måste hjälpas åt med. I Karlskoga är det främst fyra invasiva växter som är ett problem: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner.

Inte minst lupiner är det ju många som tycker är vackra, men problemet är att de, och andra invasiva växter tar över tränger ut andra arter, säger Liv Hellquist som är avdelningschef Samhällsutveckling och Geodata.

För två av växterna som är aktuella för Karlskogas del, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare.
Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark, har ansvar att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig.

Att ta hand om den här typen av växter är lite omständligt, men nödvändigt eftersom många av dem sprids väldigt lätt, säger Liv Hellquist.

För att minimera risken för spridning ska invasiva växter ska alltid läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Mosserud. Observera att växterna skall vara väl förpackade även vid transport. Personalen på Mosserud hjälper till så de hamnar på rätt ställe. Invasiva växter får inte kastas bland kompost, i trädgårdsavfallskärlet eller ris på återvinningscentralen och aldrig heller i naturen.
Karlskoga kommun har tagit fram ett material som är speciellt anpassat för hur det ser ut i just vår kommun. Det finns dels publicerat på kommunens hemsida och dels i en folder som bland annat finns på kommunens servicecenter.

Läs mer om de olika arterna på kommunens hemsida: karlskoga.se/invasivaväxterlänk till annan webbplats
Här finns också information om hur personer som inte är markägare kan bidra genom att rapportera in invasiva växter.