Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Fastighetschef Robert Brånn går vidare till nya uppdrag

Robert Brånn, verksamhetschef för teknik och fastighet går vidare till nya uppdrag som bygg- och fastighetsutvecklingschef i Eskilstuna.

- Karlskoga kommun är fantastiskt att arbeta i och den utveckling som pågår för att bli 32 000 invånare är så spännande, säger Robert Brånn. Nu kom det ett erbjudande från Eskilstuna kommunfastigheter (kfast) som jag inte kunde säga nej till.

- Jag vill tacka alla för ett synnerligen gott samarbete och önskar fortsatt framgång i den expansionsresa som Karlskoga befinner sig i, säger Robert Brånn.

Rober Brånn börjar sitt nya arbete den 1 september 2021. Rekrytering av ny verksamhetschef för teknik och fastighet kommer att på börjas så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Namn: Ulrika Lundgren

Titel: Förvchef samh o service

E-post: ulrika.lundgren@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61086

Mobilnummer: 079-0612564