Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Förslag: 1200 medarbetare får 4700 kronor extra

Ett förslag som nu läggs fram till kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige i slutet av april beslutar att cirka 1200 av Karlskoga kommuns anställda får ett engångsbelopp på 4 700 kronor var.

- Vi vill på detta sätt understryka hur mycket vi uppskattar att alla under denna speciella tid bidragit till en välfungerade kommun som trots allt inte bara fungerar utan också levererar och utvecklas, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

De som berörs av beslutet är de cirka 1 200 månadsavlönade arbetstagare som fick 1 procent i löneökning 2020. Den enprocentiga ökningen 2020 berodde på att löneöversynen gjordes på våren innan staten meddelat att de skulle stödja kommunerna på grund av coronapandemin. Nu i efterhand visar det sig att de extra tillskotten staten gjort överträffar kostnaderna. Det ekonomiska resultatet för 2020 överträffar med råge det budgeterade resultatet +9,6 miljoner. Resultat för 2020 blev +135 miljoner för Karlskoga kommun.

- Det känns bra att på så sätt visa uppskattning för de personalgrupper som tog ett stort ansvar för vår gemensamma ekonomi under ett ytterst svårhanterat år på grund av den stora osäkerheten som rådde under en stor del av året, avslutar Ring.

Den 6 april läggs förslaget fram till kommunstyrelsen och det slutgiltiga beslutet fattas i kommunfullmäktige 27 april. Pengarna, totalt 7,9 miljoner, tas från kommunfullmäktiges verksamhetspott 2021 och föreslås betalas ut i juni.

Vilka kommer att få engångsbeloppet?

  • Tillsvidareanställda som har inte sagt upp sin anställning innan 30 juni 2021.
  • De som tillhör det avtalsområde som fick 1% i löneöversynen från 1 april 2020, det vill säga: avtalsområdet Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt förbundsområdet OFR Allmän kommunal verksamhet (AKV). I AKV ingår bland annat de fackliga organisationerna Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna.

Med avtalsområde menas de befattningar där respektive facklig organisation vanligtvis organiserar sin medlemmar. Man behöver alltså inte vara fackligt ansluten för att tillhöra avtalsområdet.

Kontaktuppgifter

Namn: Tony Ring

Titel: Kommunstyrelsens ordförande

E-post: tony.ring@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-890 99 99