Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Full fart mot ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025

Nu kör vi så det ryker! Tillsammans ska vi som lever, bor och verkar i Karlskoga förverkliga vår vision - välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga. Inom kommunorganisationen drivs projektet ”Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025” som är en viktig pusselbit för att nå visionen på sikt och det arbetet är redan i full gång.

- Det kommer att hända massor här i Karlskoga! Sju delprojekt är igång sedan slutet på förra året och de har redan börjat leverera, säger kommundirektör Johan Harryson.

Här på webben kommer du att kunna följa projekten mer i detalj via nyheter och kontinuerliga lägesrapporter. Vi kommer också att kommunicera allt som händer i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och LinkedIn. Så håll utkik!

Redan nu bjuder vi på ett axplock av höjdpunkterna i varje delprojekt:

Nya attraktiva bostadsområden

2025 ska vi ha 700 nya bostäder på plats. Vi planerar nya attraktiva bostadsområden där vi ska erbjuda något alldeles extra med unika drömlägen, både sjönära och centralt. Det handlar om konceptbostäder, villor med stora utrymmen och olika typer av bostadsrätter. Vi tänker helhet – inte bara tomt för tomt och vårt mål är att bevara den gröna, hållbara staden.

Öka attraktiviteten i befintliga bostadsområden

Vi ska inte bara bygga nya attraktiva bostadsområden, vi ska självklart öka attraktiviteten i våra befintliga bostadsområden också. Vi börjar med en grundlig kartläggning av samtliga bostadsområden med bland annat fokus på trygghet, tillgänglighet, tillgång till grönområden, funktioner som mötesplatser, grillar och lek. Därefter kommer åtgärder genomföras. Vi ska också utforma och utveckla bostadsområden så att de är integrerande och inkluderande.

Attraktiva bad- och strandområden

Här jobbar vi både långsiktigt och kortsiktigt. På lång sikt ska området från gamla småbåtshamnen till sandsviksbadet utvecklas till ett fantastiskt rekreationsområde för karlskogabor och besökare i alla åldrar.

På kort sikt gör vi en offensiv satsning på ”Beach 2021”. Lekfulla aktiviteter och spännande arrangemang planeras, stränderna ska fräschas upp och servicen ska utökas med bland annat fler toaletter och grillplatser.

E18 är en välkomnande genomfart

Dagligen passerar tusentals människor Karlskoga genom E18. Det ska vi ta vara på och skapa den mest välkomnande genomfarten någonsin! Ytorna omkring E18 ska fräschas upp och röjas. Rondeller, parker, broar, älvar och byggnader ska utsmyckas och ljussättas. De gamla infartskyltarna ska bytas ut mot nya digitala. Vi ska lyfta fram stadens vatten och ta fram utsikten framför allt mot våra älvar. Dessutom ska vi passa på att marknadsföra vår vackra stad genom att sätta upp skyltar utifrån temat ”det du inte ser från E18”.

Sveriges häftigaste lekplats

Sveriges häftigaste lekplats ska finnas i Karlskoga. Lekplatsen ska vara så inbjudande, spännande och kul att även de mest stillasittande vuxna får lust att klättra och röra på sig och barnen vill aldrig gå hem. Konceptet jobbas nu fram och givetvis kommer barn att involveras både i planeringen och utformningen av lekplatsen.

Ett attraktivt och levande centrum

Utvecklingen av centrum är en långsiktig process och den har redan pågått under längre period. Nu sätter vi extra fokus genom att skapa ett paraplyprojekt som ska hålla ihop pågående delprojekt, åtgärder och aktiviteter tillsammans med en rad berörda aktörer. Uppdraget fokuserar på fysisk utformning som ska skapa förutsättningar för aktiviteter och rörelse. Inför sommaren 2021 tittar vi på hur vi kan få till möjligheter för entreprenörer att ha evenemang och event av olika slag som innebär att både Karlskogabor och turister trivs och vill söka sig in till centrum.

Skolsatsning med naturvetenskap och teknik

Skolan har tagit ett helhetsgrepp för att utveckla den naturvetenskapliga och tekniska kunskapen för barn och elever i Karlskoga. Samverkan med det lokala näringslivet, Örebro universitet, Teknikcollege och Handelskammaren Örebro län ska fördjupas och utvecklas. Under hösten 2020 har vi dessutom startat en kommunal teknikskola där barn och unga kan gå på fritidsverksamhet likt den kommunala kulturskolan fast med inriktningen teknik.

Kontaktuppgifter

Namn: Johan Harryson

Titel: Kommundirektör

E-post: johan.harryson@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-4161421