Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Intresseanmälan röstmottagare

Är du intresserad att vara röstmottagare i samband med valet år 2022? Då kan du skicka in din intresseanmälan till kommunen.

Som röstmottagare får du vara med och arbeta för demokratin och se den demokratiska processen från insidan.

Val till riksdag, region och kommun hålls den 11 september 2022 och förtidsröstningen inleds den 24 augusti 2022.

Kommunikationen med röstmottagare kommer i första hand att ske via e-post, men kan även ske via SMS eller brev.

För att bli röstmottagare ska du:

 • vara myndig (fyllt 18 år)
 • behärska det svenska språket i tal och skrift
 • ha tillgång till e-post, mobiltelefon och bank-ID
 • inte kandidera för något parti i det val som ska genomföras
 • skriva under en tystnadspliktsförbindelse knutet till uppdraget

Som röstmottagare ska du vara hjälpsam, vänlig, stresstålig och serviceinriktad. Uppdraget ställer höga krav på noggrannhet då du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi ser gärna sökanden som behärskar flera språk.

Process

Efter att du har gjort en intresseanmälan kommer valkansliet granska din ansökan och återkomma till dig om det finns några oklarheter.

Under våren sker utplaceringen av röstmottagare i vallokaler och övriga uppdrag

I juni kommer placeringarna vara klara. Ett meddelande om din placering kommer att skickas ut tillsammans med information om utbildningstillfällen.

Under augusti kommer de obligatoriska utbildningstillfällena hållas där röstmottagarna kommer bli placerade på ett kurstillfälle tillsammans med sin grupp som man arbetar med på valdagen. Det finns möjlighet att byta till ett annat utbildningstillfälle om det första inte skulle fungera. Observera dock att det finns fördelar med att träffa de andra från sitt distrikt i samband med utbildningen.

Uppdraget

Arbetsbeskrivning för förtidsröstningsperioden

Förtidsröstningen pågår under perioden 24 augusti – 11 september 2022.

Det kommer att finnas flera röstningslokaler öppna under förtidsröstningsperioden. De olika lokalerna kommer att ha öppet olika tider. Minst en lokal kommer att vara öppen varje dag. Varje röstmottagare kommer att få ett individuellt schema med uppgift om dagar, tider och lokaler.

I varje röstningslokal tjänstgör minst två röstmottagare åt gången.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • ställa iordning röstningslokalen innan öppning varje dag
 • se till att det är god ordning i röstningslokalen
 • ta emot röster och skriva in i väljarförteckningen
 • hjälpa de väljare som ber om det
 • efter röstningslokalens stängning varje dag räkna rösterna och lämna över till PostNord som hämtar rösterna

Arbetsbeskrivning av valdagen

Vallokalerna är öppna för röstning klockan 08.00 – 20.00. Efter att lokalen stängts för röstning vidtar arbetet med rösträkning.

I varje vallokal tjänstgör sju röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. På valdagen tjänstgör du från klockan 07.30 enligt schema, tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • se till att det är god ordning i vallokalen
 • ta emot röster och pricka av i röstlängden
 • hjälpa de väljare som ber om det
 • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna

Särskilda rutiner i samband med pandemin

Om pandemin ännu inte är över kommer valkansliet att se över särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med röstningen. Det handlar till exempel om att begränsa antalet personer som samtidigt befinner sig i röstningslokaler och vallokaler. Röstmottagarna förväntas följa rutinerna.

Utbildning

Efter att du antagits som röstmottagare kommer du att få utbildning. Utbildningen är obligatorisk och omfattar både en digital och en fysisk del. Utbildningen kommer att genomföras under augusti 2022.

Ersättning

Under valdagen utgår arvoden beroende på funktion i vallokalen. Röstmottagare i förtidsröstning har ett timarvode, medan röstmottagare i vallokal har ett fast arvode för det uppdraget. Ordförande och vice ordförande har ett högre arvode kopplat till det ansvar som åvilar dem.

Sekretess

Sekretess avseende valhemlighet

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Att valen är hemliga innebär att väljaren inte är tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.

Som röstmottagare har du i uppdrag att skydda väljarnas valhemlighet. Det innebär att du inte får röja information om vad en enskild väljare röstat på i de fall du fått kännedom om det.

Sekretessen regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap. 1 §:

”Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen (2005:837) och som

 1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller
 2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag.”

Sekretess avseende personuppgifter

Som röstmottagare hanterar du även personuppgifter för de väljare som besöker röstningslokal eller vallokal. Det innebär att du inte får röja information om enskilda väljare som du kan få del av i ditt uppdrag som röstmottagare.

Sekretessen regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap.

Hjälpte informationen på denna sida dig?