Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Folkhälsoförvaltningen

Förvaltningen har cirka 210 anställda och ansvarar för övergripande folkhälso- och barnkonventionsarbete samt samtlig kost- och städverksamhet för Karlskoga och Degerfors.

Övergripande styrning och ledning består av ledning och chefsstöd. Folkhälso- och barnkonventionsarbetet är samlat under folkhälsoenheten. Kost och städ är organiserat i verksamheter med strategiskt ansvarig verksamhetschef och operativt ansvariga enhetschefer.

  • Folkhälsoenheten har uppdragetatt skapa förutsättningar för ökad jämlikhet och jämställdhet i hälsa och att implementera barnkonventionen i kommunernas styrning och ledning. Arbetet utgår från politiskt prioriterade strategier och mål samt genomförs genom samverkan med andra nämnder, förvaltningar och myndigheter. 
  • Kostverksamheten lagar mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Karlskoga och Degerfors kommuner. Maten är näringsrik och av god kvalitet och är ett medel för att nå god och jämlik hälsa. Måltiderna utformas för att främja hälsan och miljön, både på lång och kort sikt. Den positiva matupplevelsen, den nöjda gästen, är fokus.
  • Städverksamheten svarar för städservice till kommunernas kärnverksamheter som utbildning, vård och omsorg samt andra kommunala verksamheter. En väl fungerande städverksamhet bidrar till god inomhus- och arbetsmiljö och är viktig för trivseln. Rent, snyggt och tryggt för de som vistas i lokalerna, är fokus.

Förvaltningschef: Ulrika Lundgren

Kontaktuppgifter

E-post: fkn@karlskoga.se (folkhälsonämndens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35 (endast förbokade besök)

Postadress:
Karlskoga kommun
15. Folkhälsoförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?